SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Studenter på forelesning

Data, analyse og prioriterte samarbeidsland

Her kan du finne statistikk om internasjonalisering og analyser av aktuelle temaer, eksempelvis studentmobilitet, strategiarbeid, kobling av forsknings- og utdanningssamarbeid og verdien av internasjonalisering. Du finner også kunnskap om Norges åtte bilateralt prioriterte samarbeidsland utenfor Norden/EU, og informasjon om hvordan du kan søke om støtte til samarbeid med disse.