SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Student på lesesalen

Analyse forside

Internasjonalisering av utdanning har de siste årene blitt stadig viktigere for institusjoner og myndigheter. Utviklingen på dette området påvirkes rimeligvis av utviklingen innen utdanningssektoren, men også i samfunnet for øvrig - eksempelvis gjennom tettere koblinger mellom utdanning, forskning og næringsliv (Kunnskapstriangelet) og gjennom myndighetenes valg av nasjonalt prioriterte samarbeidspartnere. På disse nettsidene finner du omtaler og analyser av aktuelle temaer, med lenker til ytterligere informasjon.

På SIUs Avdeling for utredning og analyse jobber vi med temaer som er relevante for utdanningssektoren og myndighetene, eksempelvis studentmobilitet, strategiarbeid, virkemiddelapparatet, omdømme, kobling av forsknings- og utdanningssamarbeid og digitale læringsformer.

Det finnes et økende kunnskapstilfang om internasjonalisering av forskning og utdanning, både med tanke på hva som skjer på området i Norge og andre land, og med tanke på hvilke virkemidler som viser seg å være gode - og mindre gode. På disse sidene kan du lese om analyser som SIU og andre aktører i Norge og andre land har gjort av forskjellige temaer.

Statistikk

Les mer om vårt grunnlag: data og statistikk

Kunnskap til nytte

Siktemålet er en kunnskapsbase for internasjonalisering, til nytte både for myndigheter, utdanningssektoren, media og den norske offentligheten mer generelt. Under alle temaene er det oppført én eller flere kontaktpersoner, som kan bistå ytterligere med kunnskap om det aktuelle temaet.

Temaer som dekkes pr i dag (med lenke), eller som vi er i ferd med å dekke:

Oppdatert desember 2017.

Se også:

SIU sin nye data- og statistikkløsning

Kontakt

Dag Stenvoll

 

Rapporter fra SIU

Her er en oversikt over SIU-rapporter, som kan lastes ned i PDF-format.

   

Rapporter om prioriterte samarbeidsland finner du under SIUs landsider.
 

Undersøkelse blant internasjonale studenter i Norge 


Last ned undersøkelse blant internasjonale studenter 2016 (PDF).
 


Prosjektkatalogen

prosjektkatalogen-190pxl

Prosjektkatalogen er SIU sin database over 7500 internasjonale samarbeidsprosjekter som til sammen har mottatt mer enn 2,5 milliarder kroner i støtte gjennom våre utdanningsprogram.

Les mer på prosjektkatalogen