SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt Brasil

Brasil

Brasil er Norges viktigste samarbeidsland i Latin-Amerika og ett av landene som er omfattet av den norske regjeringens Panorama-strategi.

Ønsker du å søke om støtte til samarbeid med Brasil?

Nedenfor ser du SIUs støtteordninger for samarbeid med Brasil. Aktuelle søknadsfrister finner du under de enkelte programmene.

INTPART_large

INTPART

Etablere og videreutvikle institusjonelt samarbeid om forskning og høyere utdanning med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

 
220px-Mir_entre_l-espace_et_la_Terre_edit_medium

UTFORSK

Programmet skal bidra til å koble forskning og utdanning i internasjonalt samarbeid, og fremme samarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

 
Ill3 Brasil

Science without Borders

SIU er nasjonalt kontaktpunkt for dette store brasilianske stipendprogrammet. Programmet er foreløpig suspendert av brasilianske myndigheter.

 
Erasmus-i-og-utenfor-Europa_newgreybox

Erasmus+ global mobilitet

Norske studenter og ansatte kan få støtte til studie- eller undervisningsopphold i Brasil, og omvendt. 

 

   

Ønsker du å studere i Brasil? Gå til:

 

Informasjon om hel- eller delgradsstudier i Brasil

Oppdatert oktober 2016.

Publikasjoner

Working paper no 1, 2017: Analysis of projects funded by the CAPES-SIU Programme for Brazil-Norway Cooperation


Kontakt

Bo Byrkjeland

Ingebjørg Birkeland

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovedstad: Brasilia
 Innbyggere: 202 mill.
 BNP pr. innbygger: $12 100

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i Brasil

Forside Brasilrapport

Last ned: Brasil: Høyere utdanning og internasjonalt samarbeid (PDF)

 
  
 Forside landrapport Brasil 2013

Last ned landrapport Brasil (PDF)

.......................................................

Prosjekt med Brasil

Prosjekt ikon


 Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og brasilianske deltakere.

.......................................................

Kobler forskning og praksis

Høgskolen i Østfold samarbeider om forskning, utveksling og praksis med brasilianske institusjoner.

 

Studentene forsker

Intervju med førsteamanuensis Pål From om robotteknikk og forskning i Rio de Janeiro.