SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt Canada

Canada

Canada er ifølge OECD blant de fem beste i verden på barns ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag. Landet scorer høyt på globale rangeringslister for universiteter og har en velutdannet befolkning. Norge og Canada samarbeider spesielt innen forskning og utdanning i nordområdene.

Ønsker du å søke om støtte til samarbeid med Canada?

Nedenfor ser du SIUs støtteordninger for samarbeid med Canada. Aktuelle søknadsfrister finner du under de enkelte programmene.

INTPART_large

INTPART

Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon. Formålet er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt samarbeid med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Russisk  fjellrygg med snø og is

Nordområdeprogrammet

Støtte til høyere utdanningssamarbeid om nordområdene mellom norske og blant andre canadiske aktører.

canadiskestudenter

Globalink Parnership Award

Gjennom Globalink kan master- og phd-studenter fra Norge og Canada søke om CAD 15 000 til forskningspraksis i en bedrift i partnerlandet.

Snøhetta

Partnerskapsprogram for Nord-Amerika

Prosjektmidlene skal bidra til økt utdanningssamarbeid mellom Norge og Nord-Amerika.

 

InternAbroad

Midler for å etablere faste ordninger for studiepoenggivende praksisopphold i Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, Japan, USA eller Canada. 

.

Ønsker du å studere i Canada?

SIU ønsker å inspirere norske studenter til å ta hele eller deler av sin utdannelse der. SIU samarbeider med den kanadiske ambassaden, ANSA og NORAM om å promotere Canada. Les mer om #velgcanada-kampanjen på studeriutlandet.no:

Studer i Canada

 

Mer om utdanning i utlandet

SIU drifter nettportalen "Utdanning i verden" som er rettet mot elever og studnter som søker indspirasjon og praktisk informasjon om det å ta utdanning i utlandet. Denne portalen het tidligere "Studer i utlandet"

.

Oppdatert mai 2017

Kontakt

Linda Petrine Rutledal
Laila Linde Lossius

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

......................................

Hovedstad: Ottawa
Innbyggere: 35 mill.
BNP pr. innbygger: $43 500

.....................................

Prosjekt med Canada

Prosjekt ikon

Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og canadiske deltakere.

.......................................................

- Som å ta støttehjulene av sykkelen

Canadiske studenter og forskere på feltkurs i Finnmark.