SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt India

India

Sett med norske øyne er den indiske utdannings- og forskningssektoren stor, uoversiktlig og ujevn. India satser sterkt på forskning og utdanning. Landet kan bli en sentral partner i arbeidet med å møte globale utfordringer, blant annet innen helse, energi og klima. 

Ønsker du å søke om støtte til samarbeid med India?

Nedenfor ser du SIUs støtteordninger for samarbeid med India. Aktuelle søknadsfrister finner du under de enkelte programmene.

INTPART_large

INTPART

Etablere og videreutvikle institusjonelt samarbeid om forskning og høyere utdanning med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

220px-Mir_entre_l-espace_et_la_Terre_edit_medium

UTFORSK

Programmet skal bidra til å koble forskning og utdanning i internasjonalt samarbeid, og fremme samarbeid med India, Brasil, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

Norge/India-program

Norge/India-programmet

Støtte til utvikling av samarbeid med indiske institusjoner på master- og PhD nivå.

Erasmus-i-og-utenfor-Europa_newgreybox

Erasmus+ global mobilitet

Norske studenter og ansatte kan få støtte til studie- eller undervisningsopphold i India, og omvendt.

.

SIU rapportserie om samarbeid med India

Ny rapport om ulike sider ved forsknings- og utdanningssamarbeid med India og hvordan dette på ulike måter er knyttet til norsk næringsliv i India.

SIU rapportserie 03/2017: Norske studenter, forskere og næringsaktører i India

Ønsker du å studere i India? Gå til

Informasjon og intervjuer med studenter som studerer i India

Kontakt

Terje Kolbu Jacobsen

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovedstad: New Delhi
Innbyggere: 1,2 mrd.
BNP pr. innbygger: $5 418
(World Bank 2014) 

.......................................................

Prosjekt med India

Prosjekt ikon


Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og indiske deltakere.

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i India

Last ned landrapport India (PDF).
   

    

Omslag rapportserie

Last ned: Høyere utdanning i India: Reformer og tendenser (PDF)

   

.......................................................

Rapport om Indias økonomiske og geopolitiske posisjon i Sør-Asia 

Menon Business Economics i samarbeid med Vista Analyse har på oppdrag for Utenriksdepartementet utarbeidet denne rapporten som ble publisert i februar 2016.

Norden har mye å lære

Intervju med Sirpa Tenhunen, direktør ved Det nordiske senteret i India.
    

India-opphold gir dypere kulturforståelse

Intervju med Guro Samuelsen om hennes erfaringer som ph.d.-student på feltarbeid i India.