SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt India

India

Sett med norske øyne er den indiske utdannings- og forskningssektoren stor, uoversiktlig og ujevn. India satser sterkt på forskning og utdanning. Landet kan bli en sentral partner i arbeidet med å møte globale utfordringer, blant annet innen helse, energi og klima. 

Regulering av sektoren

De indiske myndighetene har i liten grad utarbeidet reguleringer for høyere utdanning og forskning i landet, og særlig de private aktørene har fått operere uten en tydelig politikk på området.

Sher Mandal-Old Fort-New Delhi

Dette ønsker myndighetene å endre på, og vil innføre obligatorisk akkreditering av utdannings-institusjonene. I 2010 hadde 32 prosent av universitetene og 13 prosent av høgskolene gjennomført evaluering.

Foto t.h.: Biblioteket Sher Mandal ved Purana Qila-festningen, New Delhi. Foto: Flickr/PL Tandon (Creative Commons Lisence)

University Grants Commission (UCG) godkjenner og tildeler universitetsstatus på nasjonalt nivå, koordinerer og fører kontroll med standarden innen undervisning, eksamen og forskning, og fordeler ressurser til godkjente institusjoner.

National Accreditation and Assessment Council (NAAC) kvalitetssikrer, evaluerer og rangerer universitetene og deres tilknyttede høgskoler. Kriteriene bygger på kvalitet på pensum og undervisning, forskningsresultater og relevans, infrastruktur og ressurser, progresjonen til studentene, institusjonelt lederskap og innovasjon. Institusjonene blir rangert på en skala fra A til D.

Fagrådene (Professional councils) har ansvaret for høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr fagspesifikke utdanninger innen blant annet informasjonsteknologi, ingeniørutdanning, farmasi, bioteknologi med mer.

Kontakt

Terje Kolbu Jacobsen

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovedstad: New Delhi
Innbyggere: 1,2 mrd.
BNP pr. innbygger: $5 418
(World Bank 2014) 

.......................................................

Prosjekt med India

Prosjekt ikon


Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og indiske deltakere.

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i India

Last ned landrapport India (PDF).
   

    

Omslag rapportserie

Last ned: Høyere utdanning i India: Reformer og tendenser (PDF)

   

.......................................................

Rapport om Indias økonomiske og geopolitiske posisjon i Sør-Asia 

Menon Business Economics i samarbeid med Vista Analyse har på oppdrag for Utenriksdepartementet utarbeidet denne rapporten som ble publisert i februar 2016.

Norden har mye å lære

Intervju med Sirpa Tenhunen, direktør ved Det nordiske senteret i India.
    

India-opphold gir dypere kulturforståelse

Intervju med Guro Samuelsen om hennes erfaringer som ph.d.-student på feltarbeid i India.