SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt India

India

Sett med norske øyne er den indiske utdannings- og forskningssektoren stor, uoversiktlig og ujevn. India satser sterkt på forskning og utdanning. Landet kan bli en sentral partner i arbeidet med å møte globale utfordringer, blant annet innen helse, energi og klima. 

Lenker til mer informasjon

Sider med nyttig informasjon for dem som er interessert i samarbeid med India:

Forskningsrådet

Forskingsrådets India-side

Forskningsrådets program for samarbeid med India.

 
NOKUT

NOKUTs India-side

Informasjon om det indiske utdanningssystemet og krav for å få den godkjent i Norge.

 
nordiccentre

The Nordic Centre in India (NCI)

Det nordiske senteret i India arrangerer en rekke kurs for studenter, avholder seminarer og legger til rette for forskningsopphold i landet.

 
amb India

Den norske ambassaden i New Delhi

Informasjon om land, kultur og miljø, norsk-indiske forhold, visumregler og annen konsulær virksomhet.

 
indisk amb

Den indiske ambassaden i Oslo

Informasjon om turisme, visumregler, forretningsmuligheter og lenker til statlige organisasjoner og departement.

 

 

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge 

Innovasjon Norge tilbyr hjelp til nordmenn som vil inn på det indiske markedet, samt generell informasjon om landet.

 
 
logo-higher_0

 Ministry of Human Resource Development

Generell informasjon om høyere utdanning i India.

GIAN – Global Initiative of Academic NetworksGIAN er et program initiert av Ministry of Human Resource Development, for å rekruttere forskere og entreprenører internasjonalt som gjesteforelesere ved indiske høyere utdanningsinstitusjoner. Det gis støtte både til kortvarige undervisning (typisk sommer- og vinterskoler) og semesterkurs. 

 

Kontakt

Terje Kolbu Jacobsen

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovedstad: New Delhi
Innbyggere: 1,2 mrd.
BNP pr. innbygger: $5 418
(World Bank 2014) 

.......................................................

Prosjekt med India

Prosjekt ikon


Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og indiske deltakere.

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i India

Last ned landrapport India (PDF).
   

    

Omslag rapportserie

Last ned: Høyere utdanning i India: Reformer og tendenser (PDF)

   

.......................................................

Rapport om Indias økonomiske og geopolitiske posisjon i Sør-Asia 

Menon Business Economics i samarbeid med Vista Analyse har på oppdrag for Utenriksdepartementet utarbeidet denne rapporten som ble publisert i februar 2016.

Norden har mye å lære

Intervju med Sirpa Tenhunen, direktør ved Det nordiske senteret i India.
    

India-opphold gir dypere kulturforståelse

Intervju med Guro Samuelsen om hennes erfaringer som ph.d.-student på feltarbeid i India.