SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt Japan

Japan

Japan er en av verdens tre største forskningsnasjoner og har en høyt utdannet befolkning. Landet satser nå sterkt på å gjøre forskning og utdanning mer internasjonal for å høyne kvaliteten, og for å skape økonomisk vekst.  I 2015 hadde Japan mer enn 200 000 internasjonale studenter. Det store flertallet kom fra andre asiatiske land, men også studenter fra Europa og USA finner oftere veien til Japan. 

Ønsker du å samarbeide med Japan?

Nedenfor ser du SIUs støtteordninger for samarbeid med Japan. Aktuelle søknadsfrister finner du under de enkelte programmene.

INTPART_large

INTPART

Etablere og videreutvikle institusjonelt samarbeid om forskning og høyere utdanning med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Romstasjonen MIR

UTFORSK

Program som skal bidra til å kople forsking og utdanning i internasjonalt samarbeid, og fremje samarbeid med Sør-Afrika, Brasil, India, Japan, Kina og Russland.

Russisk  fjellrygg med snø og is

Nordområdeprogrammet

Støtte til høyere utdanningssamarbeid om nordområdene mellom norske og blant andre japanske aktører.

canadiskestudenter

Nordområdestipend

Programmet skal bidra til mobilitet og kontakt mellom læresteder i Nord-Norge og Canada, Japan, Russland, Sør-Korea og USA.

Ønsker du å studere i Japan? Gå til

   

Oppdatert januar 2017.

Kontakt

Arne Haugen

Unni Kvernhusvik Sagberg

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Japans flagg

Hovedstad: Tokyo
 Innbyggere: 127 mill.
 BNP pr. innbygger: $36 426
 (World Bank 2014) 

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i Japan

Last ned: Samarbeid med Japan: Forutsetninger, utfordringer og muligheter (PDF)

.......................................................

Prosjekt med Japan

Prosjekt ikon


 Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og japanske deltakere.

.......................................................

Ønsker mer samarbeid med Japan

Intervju med seniorrådgiver Else Kathrine Nesmoen.