SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt Kina

Kina

Kina satser sterkt på forskning og høyere utdanning, og kineserne er en av de største gruppene utenlandske studenter i mange land - deriblant Norge. Kina er også en viktig handelspartner. 

Ønsker du å søke om støtte til samarbeid med Kina?

Nedenfor ser du SIUs støtteordninger for samarbeid med Kina. Aktuelle søknadsfrister finner du under de enkelte programmene.

INTPART_large

INTPART

Etablere og videreutvikle institusjonelt samarbeid om forskning og høyere utdanning med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

220px-Mir_entre_l-espace_et_la_Terre_edit_medium

UTFORSK

Programmet skal bidra til å koble forskning og utdanning i internasjonalt samarbeid, og fremme samarbeid med Kina, Brasil, India, Japan, Russland og Sør-Afrika.

Russisk  fjellrygg med snø og is

Nordområdeprogrammet

Støtte til høyere utdanningssamarbeid om nordområda mellom norske og blant andre kinesiske aktører.

Erasmus-i-og-utenfor-Europa_newgreybox

Erasmus+ global mobilitet

Norske studenter og ansatte kan få støtte til studie- eller undervisningsopphold i Kina, og omvendt.

.

Delegasjonsreise til Kina - april 2018

Over 200 forskere og rektorer var denne uken i Beijing og Shanghai for å styrke samarbeidet med kinesiske institusjoner. I denne anledningen har Forskningsrådet og SiU lansert et nytt veikart for forsknings- og utdanningssamarbeid med Kina.

Veikart for forsknings- og utdanningssamarbeid med Kina 2018 - 2020 (PDF)

Ønsker du å studere i Kina? Gå til

Nettsted driftet av SIU. Offentlig og kvalitetssikret.

Stipend til Kina

Statsstipend til Kina er et ett-årig stipend rettet mot studenter som er tatt opp ved norske universiteter, høgskoler eller andre utdanningsinstitusjoner på tilsvarende nivå, samt forskere knyttet til tilsvarende norske institusjoner.

Oppdatert februar 2019

Kontakt

Torill Iversen Wanvik 

Margrete Søvik 

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovedstad: Beijing
Innbyggere: 1371 millioner
BNP pr. innbygger: $7,924 
(World Bank 2015

.......................................................

Veikart for forsknings- og  utdanningssamarbeid med Kina 2018-2020.

Dette veikartet oppsummerer status for forsknings- og utdanningssamarbeidet med Kina  og hvilke temaer som er særlig aktuelle for samarbeid i årene fremover. 

Veikart for forsknings- og  utdanningssamarbeid med Kina 2018-2020 (PDF).

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i Kina

Omslag rapportserie

  

Chinese Higher Education: Reforms and Tendencies

.

 

Omslag rapport Kina

Landrapport Kina

.......................................................

Prosjekt med Kina

Prosjekt ikon


Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og kinesiske deltakere.

.......................................................

Eg kjenner meg avslappa

Intervju med norske og kinesiske studentar og tilsette.

 

To år på Kinas beste universitet

Intervju med professor Thorbjørn Larsen som var ansatt ved Tsinghua-universitetet i Beijing.