SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt Russland

Russland

Noreg har i lang tid hatt tette relasjonar til vår store nabo i aust, og det finst ei rekkje verkemiddel for utdanningssamarbeid med Russland. For å få til gode samarbeid, er det viktig å kjenne til dei store endringane som russisk høgare utdanning no går gjennom.

Ønskjer du å søkje om støtte til samarbeid med Russland?

Nedanfor ser du kva støtteordningar SIU har for samarbeid med Russland. Aktuelle søknadsfristar finn du under dei einskilde programma.

INTPART_large

INTPART

Etablere og vidareutvikle institusjonelt samarbeid om forsking og høgare utdanning med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

 
Brun bjørn sett forfra

Samarbeidsprogrammet med Russland

Støtte til samarbeid mellom universitet og høgskolar i Russland og Noreg.

 
Russisk  fjellrygg med snø og is

Nordområdeprogrammet

Støtte til utdanningssamarbeid om nordområda mellom norske og russiske, canadiske, japanske, kinesiske, sørkoreanske og amerikanske aktørar.

 
Romstasjonen MIR

UTFORSK

Program som skal bidra til å kople forsking og utdanning i internasjonalt samarbeid, og fremje samarbeid med Russland, Brasil, India, Japan, Kina og Sør-Afrika.

 
Russiske figurer Matroshka

Det nordisk-russiske samarbeidsprogrammet

Støtte til samarbeid mellom høgare utdanningsinstitusjonar i Russland og Norden.

 
Erasmus-i-og-utenfor-Europa_newgreybox

Erasmus+ global mobilitet

Norske studenter og ansatte kan få støtte til studie- eller undervisningsopphold i Russland, og omvendt. 

 

Ønskjer du å studere i Russland? Gå til

Oppdatert mars 2017.

Kontakt

Herdis Kolle

Bård Hekland

Sjå også under kvart enkelt program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovudstad: Moskva
 Innbyggjarar: 143 mill.
 BNP pr. innbyggjar: $14 200

.......................................................

Rapport om høgare utdanning i Russland

SIU-rapport 04/2014: Samarbeid med Russland i høgare utdanning

Last ned PDF:
Samarbeid med Russland i høgare utdanning – Føresetnader, utfordringar og mogelegheiter (2014)

.......................................................
   

Prosjekt med Russland

Prosjekt ikon

Her finn du alle SIU-prosjekt som involverer norske og russiske deltakarar.

.......................................................

Nordisk-russisk samarbeid

Nordisk-russisk samarbeid ved HiOA

Foto: Siri Ø. Eriksen

De krysser landegrenser for å lære om mangfold