SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt USA

USA

USA er det mest attraktive landet for studenter og forskere fra hele verden, og ingen andre land er i nærheten av å ha like mange topplasseringer i internasjonale rangeringer.

Andel av de norske utvekslingsstudentene som velger USA har steget siden 2006 til nesten 20 % i 2015/16, men har den senere tid vist en liten nedgang. 

Ønsker du å samarbeide med amerikanske institusjoner?

Nedenfor ser du SIUs støtteordninger for samarbeid med USA. Aktuelle søknadsfrister finner du under de enkelte programmene.

INTPART_large

INTPART

Etablere og videreutvikle institusjonelt samarbeid om forskning og høyere utdanning med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Russisk  fjellrygg med snø og is

Nordområdeprogrammet

Støtte til høyere utdanningssamarbeid om nordområdene mellom norske og blant andre canadiske aktører.

canadiskestudenter

Nordområdestipend

Programmet skal bidra til mobilitet og kontakt mellom læresteder i Nord-Norge og Canada, Japan, Russland, Sør-Korea og USA.

Snøhetta

Partnerskapsprogram for Nord-Amerika

Prosjektmidlene skal bidra til økt utdanningssamarbeid mellom Norge og Nord-Amerika.

 

InternAbroad

Midler for å etablere faste ordninger for studiepoenggivende praksisopphold i Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, Japan, USA eller Canada. 

.

Ønsker du å studere i USA? Gå til

Kontakt

Linda Petrine Rutledal

Laila Linde Lossius

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

............................................

Hovedstad: Washington D.C.
Innbyggere: 323 mill.
BNP pr. innbygger: $55 800

UD's reiseråd

............................................

Prosjekt med USA

Prosjekt ikon


 Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og amerikanske deltakere.

............................................

Møter eldrebølgen gjennom teknologi

-Nettbasert prosjekt der helse­ og sosialfagstudenter fra Canada, Norge og USA har samarbeidet over nettet for å lære om hvordan andre land organiserer eldreomsorg

Lærer om global helse på norsk-amerikansk sommerskole

– Det er intenst, det er mye arbeid, sier amerikanske Thomas Hammett og smiler fornøyd. Sammen med norske Mari Sellevåg og et tjuetalls andre studenter er han på sommerskole i Bergen for å lære om hvordan de som fysioterapeuter kan være med på å løse store globale helseutfordringer.

Tar klasserommet ut på viddene


............................................

USA vil sende flere studenter til Norge

USA vil doble antall studenter i utlandet, og Norge er ett av landene de skal sendes til.