SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

To jenter på ungdomsskolen - snakker foran klassen

For media

SIU gjennomfører stadig undersøkelser, rapporterer til norske myndigheter og besvarer henvendelser fra journalister og andre. For medier som omtaler skole, utdanning eller internasjonalisering, vil SIUs aktiviteter være av interesse.

SIUs kompetanseområder

SIU rapportserie

En av SIUs viktigste oppgaver som kompetansesenter er å utvide og styrke kunnskapsgrunnlaget for videre internasjonalisering av norsk utdanning gjennom utrednings- og analysearbeid. Formålet med SIUs rapporter er å bedre forutsetningene for utforming av tiltak og strategier for internasjonalisering.

SIU rapportserie

Mobilitet

I utdanningssammenheng er mobilitet betegnelsen for flyt av studenter over landegrensene. SIU mobilitetsrapport presenterer de nyeste tallene for studentmobilitet innen høyere utdanning. Kunnskap om dette er viktig ettersom utveksling og mobilitet har blitt et politisk satsningsområde, både i Norge og internasjonalt.

Les den siste mobilitetsrapporten

SIU ønsker å gjøre mest mulig av data og statistikk knyttet til programforvaltning og internasjonalisering av hele utdanningsløpet tilgjengelig for allmennheten.

Data og statistikk

Profilering av Norge

SIU har det nasjonale ansvaret for profilering av Norge som samarbeids- og studieland. I samarbeid med utdanningssektoren skal Norge synliggjøres som attraktivt for internasjonale studenter, faglig ansatte og institusjoner.

 

SIU er programforvalter

SIU er Norges kontor for internasjonale utdanningsprogrammer og forvalter disse på vegne av eiere og oppdragsgivere. Vi forvalter EU-programmer og en rekke andre ordninger på alle utdanningsnivå: