SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Diku sin logo

Diku sin logo

Her finn du Diku sin logo i ulike versjonar.

Tanken bak Diku sin visuelle identitet er at kunnskap og utdanning er samfunnet sine byggjeklossar. Utdanning er allsidig, rik og levande. Byggjeklossane er sette i system som også blir brote og utvikla, slik ein kan sjå i oppbyggina av logoen.

Logo-filar for nedlasting

Desse filane er for bruk i digitale medium som t.d. nettsider.

Fortrinnsvis skal ein bruke logen i fargar, med eller utan tekst. Teksten er tilgjengeleg på nynorsk, bokmål og engelsk.

Logo i fargar (png-format, for bruk i digitale medium)

 

Utan tekst:

Diku_logo_primer_rgb
Transparent
(til lys bakgrunn)
Kvit boks
(til mørk bagrunn)

 

Nynorsk:

Diku-logo i fargar med nynorsk tekst

 

Transparent

 

Kvit boks

 

Bokmål:

Diku-logo i fargar med tekst på bokmål

 

Transparent

 

Kvit boks

 

Engelsk:

Diku-logo i fargar med engelsk tekst

 

Transparent

 

Kvit boks

 

Den einsfarga logoen kan du bruke når det er naudsynt for å sikre god lesbarhet. Sjå profilhandboka for nærmare rettleiing.

Einsfarga logo, svart (png)

 

Utan tekst:

Einsfarga svart Diku-logo utan tekst

 

Transparent

 

Kvit boks

 

Nynorsk:

Einsfarga svart Diku-logo med nynorsk tekst

 

Transparent

 

Kvit boks

 

Bokmål:

Einsfarga svart Diku-logo med tekst på bokmål

 

Transparent

 

Kvit boks

 

Engelsk:

Einsfarga svart Diku-logo med engelsk tekst

 

Transparent

 

Kvit boks

 

Einsfarga logo, kvit (png)

 

Utan tekst:

 

 

Transparent

 

 

Nynorsk:

 

 

Transparent

 

 

Bokmål:

 

 

Transparent

 

 

Engelsk:

 

 

Transparent

 

 

Profilhandbok

Diku sin profilhandbok (pdf)

Andre variantar

Har du bruk for logoen i andre variantar eller i trykk-kvalitet, ta kontakt med oss på post@diku.no