SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Studenter på utveksling til Kina

Mediehenvendelser

Rundt 100 medarbeidere ved SIU jobber til daglig med spørsmål knyttet til internasjonalisering av hele utdanningsløpet. Mediene er en viktig kanal for å informere omverdenen om det vi jobber med.

Mediehenvendelser

Direktør Harald E. Nybølet
Mobil: 947 92 715

Kommunikasjonsdirektør Kristin Solheim
Mobil: 932 28 573

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Kjeldsberg Pihl
Mobil: 456 60 122

Pressebilder

Harald Nybølet, direktør (bilde 1 | bilde 2 | bilde 3)

Gro Tjore, assisterende direktør (bilde)

Vidar Pedersen, avdelingsdirektør (bilde 1 | bilde 2)

Kristin Solheim, kommunikasjonsdirektør (bilde)

Land og regioner

SIU har egne kontaktpersoner for våre prioriterte satsningsland og regioner.

Kontaktpersoner land og regioner