SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Forsider av ulike aviser og magasiner

Nyheter fra Diku

På denne siden finner du siste nytt fra Diku.

VIKTIG MELDING: Til dere som skal søke Erasmus+ Strategisk partnerskap

Det er tekniske problemer med søkerportalen. Dette gjelder for hele Europa, fristen er derfor utsatt til tirsdag 26. mars klokken 12:00.

Les mer

Diku lyser ut 300 millioner til kvalitetsutvikling

Søk midler til kvalitetsutvikling i høyere utdanning: Prosjekter som retter seg mot utdanningssamarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i land utenfor EU, SFU-ordningen (Sentre for fremragende u... Les mer

Stefana studerer norsk litteratur i Romania

Diku forvalter flere ordninger og programmer som gir mulighet for utdanningssamarbeid på tvers av landegrenser. Vi har tatt en prat med Stefana fra Romania som har dratt nytte av dette og fått muli... Les mer

Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning på høring

Kunnskapsdepartementets Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 2017–2021 får sin egen handlingsplan.  Les mer

Utenlandslektor: - Stor faglig frihet!

Diku lyser nå ut ledige utenlandslektorat: Ulla Stang Dahl er utenlandslektor i Arkhangelsk i Russland. Her underviser hun studenter i norsk og opplever stor faglig frihet.  Les mer