SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Forsider av ulike aviser og magasiner

Nyheter fra Diku

På denne siden finner du siste nytt fra Diku.

Muligheter med virtuell mobilitet

Hva er virtuell mobilitet, hvorfor er det viktig og hva kan det bety for deg?

Les mer

«De som kommer er virkelig ungdom som vil noe!»

Å tilføre bedriften verdifull og annerledes kompetanse er blant de viktigste grunnene til at norske bedrifter tar inn utenlandske lærlinger og studenter på praksisopphold. Les mer

Søk om å bli Senter for fremragende utdanning

Frem til 29. april kan norske universiteter og høyskoler søke om å bli en del av prestisjeordningen Sentre for fremragende utdanning. Nye sentre kan tildeles mellom 4 og 8 millioner kroner årlig i... Les mer

-Her bør lærerutdanningene kaste seg rundt og søke!

Statsråden håper Diku mottar mange gode søknader til utdanningsprogrammet NOTED som støtter samarbeid og studentutveksling mellom grunnskolelærerutdanningene i Norge og utlandet. Les mer

Internasjonal mulighet for lærerstudenter

– NOTED gir oss muligheter for langsiktig arbeid med internasjonalisering på grunnskolelærerutdanningen. Nå skal vi etablere et strømlinjeformet system for studentutveksling med vår partner i Sør-A... Les mer