SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Norden har mye å lære

Norden kan lære av det indiske finansieringssystemet til forskning, mener den nye direktøren for Det nordiske senteret i India, Sirpa Tenhunen.

Av: Teresa Grøtan.

Publisert: 15.04.2014

Norden har mye å lære

Det nordiske senteret, på engelsk Nordic Centre in India (NCI), ble grunnlagt i 2001 og er et samarbeid mellom institusjoner i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og India. Fra Norge er universitetene i Bergen og Oslo medlemmer.

NCI samarbeider med indiske universiteter og institutter om å arrangere sommerkurs og semesterstudier for nordiske studenter. NCI arrangerer dessuten forelesninger, workshops og seminarer for å legge til rette for forskningssamarbeid mellom nordiske og indiske institusjoner.

For tiden ligger sekretariatet i Finland, der Dr. Sirpa Tenhunen er direktør med  ansvaret for den daglige driften. Tenhunen forsker på mobilteknologi, kjønn og utvikling i India ved Universitetet i Jyväskylä, og foreleser i antropologi ved Universitetet i Helsinki.

Utdanning som politisk instrument

–  Hva kan nordiske studenter og forskere oppnå ved å samarbeide med India?

– Det er viktig at nordiske studenter har muligheter til å lære om India, siden landet er på vei til å bli en av verdens ledende økonomier og en stadig viktigere global aktør. Dagens studenter vil stadig oftere oppleve å samarbeide med India i løpet av sine yrkesliv, uavhengig av arbeidsfelt.

– Kan nordiske utdannings- og forskningsinstitusjoner lære noe av indiske institusjoner?

– Forskere og studenter innen alle disipliner kan tjene på å samarbeide med de livlige  akademiske institusjonene i India. India har vært en pioner i å bruke utdanningssystemet som et politisk instrument for å oppmuntre til sosial mobilitet gjennom det største kvotesystemet i verden. Nordiske land kan lære av hvordan India sponser forskningsinstitusjoner i verdensklasse, som, i motsetning til det nordiske stipendsystemet, fører til at forskere er sikret ansettelse over lang tid.

Sripa

Indisk diversitet

–  Hva er de største utfordringene og hva er de største fordelene med å samarbeide med indiske institusjoner?

– Indias store tilfang av menneskelige ressurser er landets største fordel. De indiske akademiske institusjonene er heterogene: Noen har fantastiske ressurser, mens andre kjemper mot manglende infrastruktur og ressurser. NCI hjelper studenter og forskere med å navigere i og håndtere den indiske diversiteten.

–  Hvor mange studenter og forskere benytter seg av Det nordiske senterets (NCI) tilbud årlig?

– 60 studenter deltok på sommerkurs i 2012 og 37 i 2013. Tallet gikk ned som følge av at vi måtte avslutte et kurs i Mumbai på grunn av problemer med innkvarteringen. Vi jobber med å utvikle nye sommerkurs på felt som forretningsliv, kjønn og menneskerettigheter. Rundt et dusin studenter deltar årlig  på semesterstudiet ved Universitetet i Hyderabad. Et nytt semesterstudium vil starte ved Universitetet i Pondicherry i 2014, og vi planlegger flere nye studier. Vi får daglig  e-poster fra studenter og forskere fra våre medlemsinstitusjoner, og  ansatte på NCI hjelper årlig dusinvis av studenter og forskere i India. NCI når ut via nettsiden vår og Facebooksiden, der vi har 387 følgere.

Les SIUs Landrapport India her.