SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Norsk-tysk samarbeid innen elektrofag

Hvert år får 16 elever fra tre videregående skoler i Norge ha praksisopphold hos industrikjempen Liebherr i Tyskland, støttet av «Gjør det»-programmet. – En svært nyttig avtale som alle parter nyter godt av, sier Walter Ferstl, opplæringsansvarlig hos Liebherr.

Av: Peter Klasson.

Publisert: 28.04.2016

Gruppebilde med tre personer: SIU sin representant, opplæringsansvarlig ved Liebherr og representant fra SIU sitt søsterkontor i Tyskland
To laerlinger jobber med koblinger på en installasjon

Anders Sanderøed fra Trondheim samarbeider med tyske Leina Weiss på Liebherr sin opplæringsavdeling i Kempten. Foto: Peter Klasson

Det er tidlig vår i Kempten, en middels stor tysk by sørvest for München. Kulden ligger ennå over landskapet, og på en klar dag kan man skimte de østerrikske alper. Her jobber for tiden seks norske elever i Liebherrs avdeling for elektro- og automasjonsopplæring.

Liebherr Group er et stort internasjonalt konsern med over 40.000 ansatte i flere land.

– Vi får opplæring på lik linje med de tyske lærlingene, forklarer 16 år gamle Anders Sanderøed. Han går tredje året på automasjonslinja ved Strinda videregående skole i Trondheim.

Lærevillige elever

I dag jobber han sammen med den tyske lærlingen Leina Weiss om å koble sensorer og termostater på en maskin ved et samlebånd. Anders og hans klassekamerater skal være i Tyskland i fire uker.

I bakgrunnen følger opplæringsansvarlig Walter Ferstl med. Han er svært fornøyd med de norske elevene som han har i praksis.

– De er lærevillige og tar ting raskt, sier Ferstl, som har oppsyn med avdelingen hvor 30 lærlinger er i sving. Hos Liebherr går du i lære i tre og et halvt år, og du er så å si garantert jobb etterpå.

Utveksling øker kompetanse

Liebherr engasjerer seg i utvekslingsavtaler med norske videregående skoler for å øke faglig og kulturell kompetanse hos egne medarbeidere.

Walter Ferstl ved Liebherr i Tyskland

Walter Ferstl, opplæringsansvarlig ved Liebherr.

– Vi produserer og selger et bredt spekter av industrielt utstyr, fra gravemaskiner og kraner til avanserte elektroniske komponenter til passasjerfly og hurtigtog, forklarer Ferstl.

– Vårt utstyr selges over hele verden. Det betyr at våre medarbeidere må være forberedt på å reise ut på internasjonale oppdrag for service og vedlikehold.

På 2000-tallet slet Liebherr-bedriftene med å få ansatte til å reise ut. Dette falt sammen med selskapets voldsomme ekspansjon på det globale markedet.

– Løsningen ble å legge inn obligatoriske praksisopphold utenlands for lærlingene våre, slik at spesielt de nye og unge medarbeiderne fikk internasjonal erfaring allerede i læretiden, sier Ferstl.

Liebherr valgte Norge

Han var først i kontakt med aktører fra England, men valgte etter hvert å satse på Norge.

– Én grunn er at de tyske ungdommene kan litt engelsk, og vi mener at det er bra at de samarbeider med andre som også har engelsk som andrespråk. Nordmennene er dessuten veldig hyggelige og lette å samarbeide med, skryter Ferstl.

Det er over ti år siden de første norske elevene kom til Kempten for å ta del i Liebherr sitt opplæringsprogram. Om lag hundre norske elever har hatt praksis der i perioden. I samme periode har like mange tyske lærlinger gjestet Norge.

– Vi ser at det knyttes vennskapsbånd, og at det gjør samarbeidet lettere, sier Ferstl.

Liebherr får Erasmus+ midler fra SIU sitt søsterkontor i Tyskland, Nationale Agentur beim Bundesinstitut für Berufsbildung (NA beim BIBB) og kan dermed sende sine lærlinger til norske bedrifter.

Oppholdet for de norske lærlingene finansieres gjennom et SIU-program. 

De tre som samarbeider om utveksling: SIU, Liebherr og NA-BIBB

Fr.v.: programkoordinator ved SIU, Carl-Endre Espeland, opplæringsansvarlig ved Liebherr, Walter Ferstl, og koordinator ved SIU sitt søsterkontor i Tyskland, Bettina Hellwig.

Store gevinster

Samarbeidet er et resultat av midler som tildeles gjennom «Gjør det»-programmet, som SIU administrerer.

Carl Endre Espeland ved SIUs avdeling for grunnopplæring er på besøk i Kempten for å hilse på de norske elevene og ha samtaler med SIUs samarbeidspartnere.

– Det er inspirerende å se at «Gjør Det» gir såpass gode resultater, sier Espeland. Han peker spesielt på to fordeler: økt samarbeid med Tyskland, og økt utdanningssamarbeid med næringslivet. Begge disse dimensjonene er utdanningspolitiske satsingsområder i Norge.

Espeland er glad for at Liebherr velger å videreføre samarbeidet med norske videregående skoler. 

– Privat næringsliv, spesielt på kontinentet, opplever tøffe tider. At dette opplæringstilbudet opprettholdes, sier noe om at de får store gevinster ut av samarbeidet, sier Espeland.

Konkrete oppgaver

Ute i verkstedhallen jobber de norske elevene videre. Walter Ferstl forteller om en entusiastisk gjeng.

– Allerede første dagen ble de norske elevene satt sammen to og to med tyske lærlinger, og fikk konkrete oppgaver å løse. De gikk løs på oppgaven med stor entusiasme, og begynte å utvikle relasjoner med sine nye klassekamerater fra første time.

Ferstl synes det er rørende å se dyktige ungdommer finne sammen og samarbeide så godt.

– Det gir håp for oss å se at våre fremtidige kolleger her på Liebherr allerede har gode internasjonale samarbeidsvaner. De får økt selvtillit og selvinnsikt gjennom interaksjon med de flotte norske elevene, sier Ferstl.

Liebherr har nettopp hatt besøk av lærere fra Strinda og Glemmen vgs, henholdsvis i Trondheim og Fredrikstad. Skolene tilbyr fagopplæring i automatiseringssystemer, som omfatter elektriske, hydrauliske og programmerbare styresystemer samt rutiner for vedlikehold av utstyr. De er enige om at samarbeidet fungerer godt og skal videreføres.

– Vi satser på samarbeid med norske skoler i ti nye år, sier Walter Ferstl.

Omvisning inne i verkstedshallen hos Liebherr i Kempten

Omvisning i verkstedshallen i Liebherr sitt anlegg i Kempten.

Fakta: Gjør Det!

Gjør Det! er et mobilitetsprogram for fag- og yrkesopplæring rettet mot Tyskland.

Hensikten er å gi norske lærlinger og elever et praksisopphold ved en relevant skole eller bedrift i Tyskland for å skape innsikt i tysk arbeidsliv og kultur, styrke partnerskap mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv i Tyskland og Norge, og øke allmennkunnskapen om Tyskland.

Les mer om

Gjør Det!