SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning på høring

Kunnskapsdepartementets Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 2017–2021 får sin egen handlingsplan. 

Av: Andreas Kjeldsberg Pihl.

Publisert: 13.03.2019

Målet med digitaliseringsstrategiens er å utnytte digital teknologi i utviklingen av utdanning og forskning. UNIT har hovedansvar for strategien, og i samarbeid med institusjonene er det utviklet et forslag til handlingsplan med målbilder, initiativer og prioriteringer for å realisere strategien.

Diku fremmer kvalitetsutvikling i høyere utdanning, og har medansvar for gjennomføring av utdanningsdelen av planen – «Framtidens læringsprosesser». Institusjonene vil kunne søke om midler fra Diku til utviklingsarbeid i forbindelse med disse prosessene. Diku vil også ta initiativ til kartlegginger og erfaringsdeling relatert til utviklingsarbeidet.

Handlingsplanen ble mandag 10. mars sendt ut på høring til samtlige læresteder, NSO, m.fl. for innspill, før endelig behandling i Digitaliseringsstyret 11. april.

Frist for å gi innspill er fredag 29. mars. Innspill sendes til postmottak@unit.no