SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

-Her bør lærerutdanningene kaste seg rundt og søke!

Statsråden håper Diku mottar mange gode søknader til utdanningsprogrammet NOTED som støtter samarbeid og studentutveksling mellom grunnskolelærerutdanningene i Norge og utlandet.

Av: Marianne Lid Iversen.

Publisert: 12.02.2019

-Søk om NOTED-midler. Klar oppfordring fra forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Foto: Marte Garmann

-Søk om NOTED-midler. Klar oppfordring fra forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Foto: Marte Garmann

Stor interesse

Diku lanserer nå den andre utlysningen i NOTED, med 15 millioner kroner i potten. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø har klare forventninger til grunnskolelærerutdanningene:
-Det var stor interesse for den første utlysningen, i 2017 og tildelingsraten var temmelig høy. Så min forventning er klar: Grunnskolelærerutdanningene bør kaste seg rundt og søke om gode samarbeidsprosjekter med internasjonale partnere.

Hele verden

NOTED er ikke geografisk begrenset, det er mulig å søke om midler til samarbeid med faglig gode partnere hvor som helst i verden. Nå håper statsråden at Diku mottar mange gode søknader, slik at stadig flere fagmiljøer og lærerstudenter får relevante internasjonale erfaringer.
-Det er flere gode, faglige grunner til at flest mulig lærerstudenter bør ta et studie- eller praksisopphold utenlands. Ofte får de fordype seg i temaer som vi ikke tilbyr her hjemme. Å bli eksponert for nye problemstillinger og ny undervisningspraksis er veldig verdifullt. Dagens lærerstudenter skal ut i en flerkulturell skolehverdag og en stadig tettere sammenvevd verden, så internasjonale erfaringer fra studietiden vil være et stort pluss, sier Nybø.

Flere lærerstudenter på utveksling

En undersøkelse fra Diku i 2016 viste at norsk grunnskolelærerutdanning tradisjonelt har scoret lavt på internasjonalt samarbeid og studentutveksling. NOTED-programmet er et direkte svar på dette og er opprettet for å øke internasjonalt samarbeid med vekt på studentutveksling, forteller Nybø.
- I de nye femårige lærerutdanningene er det internasjonale aspektet tydeliggjort og konkretisert med krav om å legge til rette for et internasjonalt semester. Dermed vil grunnskolelærerutdanningene i enda større grad enn tidligere kunne utnytte mulighetene i et program som NOTED.

HVL satser på NOTED

Høgskulen på Vestlandet fikk innvilget hele tre NOTED-søknader i forrige runde. Svært gledelig mener Nybø:
-Det er tydelig at HVLs fakultet for lærerutdanning satser bevisst på å øke internasjonalt samarbeid og kvalitet, og bruker NOTED som et middel. De tre prosjektene involverer tre ulike fag og land, så det er en god spredning også. I tillegg vet jeg at fakultetet bruker også andre av Dikus kvalitetsprogrammer. Det blir veldig spennende å se hva de får til i årene framover.

Les mer om Høgskulen på Vestlandet sine NOTED-prosjekter

Interessert i NOTED? Bli med på søkerwebinar mandag 18. mars 2019.

Programsider for NOTED, utlysning og informasjon