SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Søk om å bli Senter for fremragende utdanning

Frem til 29. april kan norske universiteter og høyskoler søke om å bli en del av prestisjeordningen Sentre for fremragende utdanning. Nye sentre kan tildeles mellom 4 og 8 millioner kroner årlig i fem år.

Av: Pål Adrian Clausen Ryen.

Publisert: 14.02.2019

Harald Nybølet. Foto - Tove Breistein

Status som Senter for fremragende utdanning (SFU) tildeles utdanningsmiljøer som allerede kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og spredning.

Dette er Dikus første utlysning av SFU-ordningen etter at Diku overtok ansvaret for ordningen fra NOKUT ved nyttår. Det har tidligere vært tre tildelinger som har resultert i åtte sentre til sammen.

–Endelig er vi i gang med en ny runde i ordningen med Sentre for fremragende utdanning. SFU er viktig bærebjelke i Dikus kvalitetsprogrammer. Vi gleder oss til å se de gode initiativene som er på institusjonene og hvordan de vil bidra til utvikling av fremragende utdanning, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

Vurderes av eksperter

Søknadene skal vurderes av en bredt sammensatt ekspertkomité, inkludert en studentrepresentant. Komiteen skal ledes av fungerende prorektor for utdanning ved Queen Mary University of London, professor Stephanie Marshall. Professor Marshall ledet komiteen som vurderte SFU-søknader i 2016.

–Vi er veldig glade for at professor Marshall har takket ja til å lede komiteen nok en gang, hun er anerkjent i sektoren og kjenner SFU-ordningen veldig godt, fortsetter Nybølet.

Tips til søkere

Stephanie Marshall mener den norske SFU-ordningen er unik i det at den ser kvalitetsutvikling som en kontinuerlig prosess. Hun kommer gjerne med et tips til de som har tenkt å sende inn en søknad.

–For å sitere Stephen Covey: «Begynn med å se for deg hvor du vil ende opp». Når du har funnet din visjon, jobber du bakover fra denne for å finne ut hva du trenger for å oppfylle visjonen. Dette hjelper deg å holde fokus på «målstreken».

Les mer om SFU-ordningen