SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Hender på tastatur

Offentlig journal

Denne tjenesten inneholder offentlig informasjon om saker og dokumenter fra SIU.