SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

To personer i et møte

Nordplus Horisontal

Nordplus horisontal støtter prosjekt- og nettverksamarbeid mellom utdanningsinstitusjoner innenfor ulike sektorer i Norden og Baltikum.

Frist for levering av søknader er 1. februar 2019 klokken 23.59.

Nordplus horisontal er Nordisk ministerråds utdanningsprogram for støtte til tverrsektorielt samarbeid innenfor utdanning i Norden og Baltikum. Nordplus horisontal skal bidra til samarbeid mellom utdanningssektorene, og støtte tverrsektorielle nettverk og prosjekter. Programmet skal støtte innovative prosjekter som går på tvers av tradisjonelle kategorier og sektorer, og som kan ta opp andre, nye, bredere og mer komplekse problemstillinger og utfordringer.

Målsetninger for Horisontal:

  • Å støtte tverrsektorielle nettverk og prosjekter innen utdanning.
  • Å støtte innovative prosjekter som går på tvers av tradisjonelle kategorier og sektorer,og som kan ta opp andre, nye, bredere og mer komplekse problemstillinger og utfordringer.
  • Å støtte prosjekter og nettverksaktiviteter i deltakerlandene som har som mål å bidra til kvalitet og innovasjon i utdanningssektoren i et perspektiv av livslang læring.

Hvem kan delta?

Alle læresteder, institusjoner og organisasjoner som jobber med eller har sterke interesser innenfor utdanning i Norden og Baltikum, kan søke om støtte. For eksempel kan institusjoner innenfor skole, høyere utdanning, voksnes læring, frivillig sektor, eller privat og offentlig sektor delta.

Hvordan søke?

Søknadene leveres elektronisk gjennom Dikus søknadssystem Espresso. For mer informasjon om programmet, se hjemmesiden til Nordplus.

Studenter og undervisere må forhøre seg ved egen institusjon om muligheter for utveksling gjennom Nordplus-programmet.