SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Stdenter på en parkbenk

Andre stipendordninger

Det finnes en rekke internasjonaliseringstiltak i form av støtteordninger og kurs for enkeltpersoner. Her vil du finne informasjon om hvilke ordninger som finnes for hvert utdanningsnivå.

Årskurs i fransk med didaktikk

Drømmer du om å bli fransklærer? Ett år i Caen i Frankrike kan gi deg undervisningskompetanse i fransk. Fransk-norsk senter ved Universitetet i Caen tilbyr årskurs i fransk for lærere og lærerstudenter. Årsstudiet er også åpent for andre som ønsker en lærerutdanning i fransk.

Les mer
ASEM-DUO

ASEM-DUO er et stipendprogram for balansert utveksling av studenter mellom ASEM-medlemsland i Asia og Europa. Diku formidler også andre aktiviteter og arrangementer i regi av ASEM.

Les mer
Den europeiske språkprisen

Den europeiske språkprisen European Language Label deles hvert år ut til nyskapende prosjekter som har bidratt til å fremme læring av språk. SIU er ansvarlig for tildelingen i Norge.

Les mer
Forskningspraksis i Canada

Mitacs Accelerate International åpner for at norske og kanadiske master- og phd-studenter kan søke om CAD 15 000 til å gjennomføre forskningspraksis i en bedrift i partnerlandet.

Les mer
Holst-stipendet 2018

Johan Jørgen Holst Minnefond ble etablert til minne om tidligere utenriksminister Johan Jørgen Holst og er på 10 000 dollar i året. 

Stipendet tildeles én norsk student for inntil 4 års studier i statsvitenskap ved Columbia College i New York.

Les mer
Kvoteordningen

Kvoteordningen er under avvikling, og det vil ikke lenger bli tatt opp nye studenter.

Les mer
NOTED

NOTED (Norwegian Partnership Programme for International Teacher Education) støtter utdanningssamarbeid og studentmobilitet mellom lærerutdanningsinstitusjoner i Norge og i utlandet.

Les mer
Statsstipend til Kina

Statsstipendene er opprettet som følge av kulturavtalen med Kina og målet er at stipendene skal bidra til å etablere og utvide den akademiske og kulturelle kontakten mellom norske og kinesiske enkeltpersoner og utdanning- og forskingsinstitusjoner. Det tildeles 10 stipend årlig.

Les mer
Students at risk

«Students at risk» er en prøveordning, som er initiert av norske studentorganisasjoner og UD. Ordningen skal gi utenlandske studentaktivister som blir nektet å gjennomføre sin utdanning i hjemlandet, en mulighet til å videreføre sine studier i Norge. Ordningen administreres av Senter for internasjonalisering av utdanning på vegne av Utenriksdepartementet.

Les mer
Tilleggsstipend

Alle norske studentar får ved utlandsstudier utanfor Norden dekt skulepengar inntil ei viss grense. Dersom skulepengar overstig denne grensa, kan ein få ytterlegare støtte, såkalla tilleggsstipend, til skulepengar ved utvalde lærestader av særs høg kvalitet.

Les mer
Utenlandslektorat

Utenlandslektorene er en viktig ressurs ved læresteder i utlandet som tilbyr norskundervisning og en viktig formidler av norsk språk og kultur. Lektorene jobber ved lærestedet i tidsbegrensede stillinger i minst ett år og underviser i norsk språk og litteratur.

Les mer