SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Tre unge jenter i Lyon - Frankrike

Årskurs i fransk med didaktikk

Drømmer du om å bli fransklærer? Ett år i Caen i Frankrike kan gi deg undervisningskompetanse i fransk. Fransk-norsk senter ved Universitetet i Caen tilbyr årskurs i fransk for lærere og lærerstudenter. Årsstudiet er også åpent for andre som ønsker en lærerutdanning i fransk.

Om årskurset

Fransk-norsk senter ved Universitetet i Caen (Office Franco-Norvégien d'Echanges et de Coopération - OFNEC) tilbyr årsstudium i fransk som er særlig rettet mot lærere og lærerstudenter. Årsstudiet er også åpent for andre studenter som ønsker å studere fransk.

Årskurset utgjør 60 studiepoeng og gir undervisningskompetanse i fransk. Fagdidaktikk er en integrert del av studiet. Les mer om årskurset på NTNU sine nettsider.

Les mer om byen Caen her

Hvem kan søke?

Det kreves generell studiekompetanse og franskkunnskaper tilsvarende nivå 2 fra videregående skole. Du må ikke være lærer eller lærerstudent for å søke.

NTNU er ansvarlig for opptak til årskurset fra og med våren 2017. Les mer om ordningen på NTNU sine nettsider.

Kostnad og finansiering

Årskurset i fransk kan gi støtte gjennom Lånekassen. Les mer om Lånekassens regler på NTNU sine nettsider.

Du betaler ikke skolepenger, kun semesteravgift til NTNU. Lånekassen yter stipend og lån etter vanlige regler.

Hvis barn er med til utlandet, gjelder særskilte regler for støtte.

Lærere kan også søke om studiepermisjon med delvis lønn fra sin arbeidsinstitusjon.

Du kan også søke om private stipend. For eksempel gir Eva og Erik Ankers legat hvert år støtte til utvalgte studenter.

Publikasjoner

Kurs og stipend: For deg som jobber med utdanning og opplæring

Etterutdanningstilbud i Europa


Kontakt


Stipend for studier i Belgia og Polen

College of Europe tilbyr årsstudium i europakunnskap på masternivå innen økonomi, statsvitenskap og juss, samt tverrfaglige studier. 

Les mer om stipend for studier ved College of Europe