SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Høyere utdanning - Kina

ASEM-DUO

ASEM-DUO er et stipendprogram for balansert utveksling av studenter mellom ASEM-medlemsland i Asia og Europa. Diku formidler også andre aktiviteter og arrangementer i regi av ASEM.

Aktive utlysninger

  • Det er for tiden ingen aktive utlysninger.

Diku formidler kun utlysningene, og er ikke involvert i administrasjon av programmet. Spørsmål knyttet til utlysninger må rettes direkte til kontaktpersonen for den enkelte utlysning. Generelle spørsmål om ordningen kan sendes til Diku.

Om programmet

Det er tre underprogrammer i ASEM-DUO som åpner for norske søkere: DUO-Korea, DUO-Singapore og DUO-Thailand. Det er et krav i ASEM-DUO at utveksling skal være balansert og par-basert. Med andre ord er det et krav om en deltakende student fra en europeisk institusjon og en deltakende student fra en asiatisk institusjon i alle søknader. Det er også et krav om en utvekslingsavtale på institusjonsnivå mellom den asiatiske og den europeiske institusjonen. Ytterligere krav er omtalt i den enkelte utlysning. Utfallet av søknader til DUO-programmene kungjøres normalt 6 til 8 uker etter søknadsfristen.