SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Den europeiske språkprisen

Den europeiske språkprisen

Den europeiske språkprisen European Language Label deles hvert år ut til nyskapende prosjekter som har bidratt til å fremme læring av språk. SIU er ansvarlig for tildelingen i Norge.

Språkprisen er en oppmuntring til prosjekter som viser nye måter å lære språk på, og som dermed bidrar til å åpne nye muligheter for kommunikasjon og kulturforståelse samt bedre muligheter for utdannelse og arbeid. Med språk menes ikke bare de europeiske lands offisielle språk, men alle språk som bidrar til et europeisk fellesskap og et Europa som en del av verden.

Søknadsfrist: 15. september 2018

I 2018 er følgende områder prioritert:

  • Prosjekter som bidrar til utvikling av mer inkluderende skoler og støtte til lærere og skolelederes evne til å favne mangfoldet
  • Prosjekter som arbeider for å bygge ned språkbarrierer for å skape mer dynamiske grenseregioner
  • Prosjekter som fremmer god læring av fremmedspråk

En utdyping av årets prioriteringer finner dere i vedlegget nederst på siden.

I utvelgelsen vil det prioriteres prosjekter som:

  • styrker motivasjonen for språklæring for elever og/eller lærere
  • bedrer kvaliteten i språkopplæringen
  • er kreative og originale
  • kan inspirere andre i Norge og har en overføringsverdi til andre land og språk
  • fremmer sosial inkludering og mangfold
  • har en klar plan for spredning av resultater

Juryen for de norske bidragene består av representanter fra Kunnskapsdepartementet, Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), SIU og en høyere utdanningsinstitusjon. Det er også et jurymedlem fra et EU-land.

Hvem kan søke?

Skoler, institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner som driver med språkopplæring, både på formelle og uformelle læringsarenaer, kan søke.

Prisen består av et diplom og 50 000 kroner.

For mer informasjon, kontakt seniorrådgiver Vigdis Berg.

Se The European Language Label på YouTube.