SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Parlamentsbygget i Ottowa

Forskningspraksis i Canada

Mitacs Accelerate International åpner for at norske og kanadiske master- og phd-studenter kan søke om CAD 15 000 til å gjennomføre forskningspraksis i en bedrift i partnerlandet.

Diku inngikk i november 2016 en avtale med den kanadiske organisasjonen Mitacs om et nytt program: Accelerate International (tidligere Globalink).  

Formålet med Mitacs Accelerate International er at master- og phd-studenter fra Norge og Canada skal ha mulighet til å ha forskningspraksis i en bedrift i partnerlandet. Diku, Mitacs, bedriften og studenten skal være med å bidra med finansiering. 

Sentrale punkter i programmet er:

  • Det tildeles forskningsprosjekter på CAD 15 000. Studentene vil få 10 000 kanadiske dollar i direkte stipend, samt 2 500 dollar til reise. I tillegg kan tildelingen også dekke andre kostnader knyttet til praksisoppholdet.
  • Prosjektene er 16-24 uker, hvorav ca 75% av tiden skal være forskning i bedrift i partnerlandet. 
  • Det er studenten som sammen med sin veileder skriver søknaden, i samarbeid med bedriften og en utdanningsinstitusjon i partnerlandet. Diku og Mitacs vil gi veiledning underveis i utviklingen av søknaden.
  • Det kan tildeles inntil 10 prosjekter for hvert land per år. 

Utfyllende informasjon og søknadsskjema finnes på nettsidene til Mitacs. Merk at det er ulike skjema og informasjon for studenter som ønsker å reise fra Norge til Canada, og studenter som vil reise fra Canada til Norge.

Dersom du har et prosjekt som kan være aktuelt for Accelerate International, ta kontakt med Diku på noram@diku.no.