SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Studenter samarbeider i studentkantina

Holst-stipendet 2018

Johan Jørgen Holst Minnefond ble etablert til minne om tidligere utenriksminister Johan Jørgen Holst og er på 10 000 dollar i året. 

Stipendet tildeles én norsk student for inntil 4 års studier i statsvitenskap ved Columbia College i New York.

Columbia College er en del av Columbia University, som regnes som et av verdens beste universiteter. Det ble grunnlagt i New York i 1754, og ligger i på Upper West Side av Manhattan. Hele fire amerikanske presidenter har studert ved Columbia, deriblant president Barack Obama, som fikk sin bachelorgrad i statsvitenskap fra Columbia College i 1983. Holst tok selv bachelorgrad i statsvitenskap ved Columbia College i 1960.

Hvem kan delta?

  • Søker må være norsk statsborger
  • Søker må ville studere "political science" ved Columbia
  • Søker må være ferdig med videregående skole sommeren 2018 eller gå første år av en høyere utdannelse i relatert fagfelt.

Hva kan man få?

Søker som velges ut av Columbia vil få et stipend på 10 000 $ per år fra Holsts minnefond. I tillegg vil Columbia College kunne dekke opp til 10 000 $ ekstra, ved behov. Disse ekstramidlene fra Columbias side gis utfra deres egen behovsanalyse og er ikke garantert. Om man får begge stipendene kan man imidlertid få dekket opp til 20 000 $ per år.

Hvor ofte lyses dette ut?

Kun én student kan motta støtte fra Holst stipendet per år. Om en student allerede er i gang med studier ved Columbia, lyses det derfor ikke ut på nytt før denne studenten er ferdig. Stipendet fornyes 2 eller 3 ganger, avhengig av om man alt har påbegynt studiene eller ikke. Man vil derved få fullført hele bachelorgraden ved Columbia

Se mer info på utdanningiverden.no