SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Student leser til eksamen i parken - ser på noen som leker med frisbee

Kvoteordningen

Kvoteordningen er under avvikling, og det vil ikke lenger bli tatt opp nye studenter.