SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

NOTED

NOTED

NOTED (Norwegian Partnership Programme for International Teacher Education) støtter utdanningssamarbeid og studentmobilitet mellom lærerutdanningsinstitusjoner i Norge og i utlandet.

Aktuelt - hva skjer?

Diku lyser for andre gang ut midler gjennom NOTED-programmet. Søknadsfristen er 29. april 2019 (kl. 12.00).

Du finner utlysningsteksten under "Vedlegg og lenker" nederst på denne siden.

Norske universiteter og høgskoler som tilbyr femårige grunnskolelærerutdanninger (GLU 1-7 og GLU 5-10) kan søke om støtte til utdanningssamarbeid og studentutveksling med lærerutdanningsinstitusjoner i alle land.

Prosjektene kan ha en varighet på inntil 4 år. Det kan søkes om inntil NOK 2,5 millioner per prosjekt. Rammen for utlysningen er ca. NOK 15 millioner. 

Diku arrangerer et søkerwebinar for NOTED 18. mars 2019 kl. 13.00.

Tidligere utlysninger

I 2017 var det to utlysninger, én for 2-årige prosjekter og én for 4-årige prosjekter, med totalt NOK 20 millioner i potten. Totalt 16 prosjekter ble innvilget støtte. Les mer om prosjektene i Dikus prosjektkatalog.

Hva er NOTED?

NOTED ble etablert i 2017 i forbindelse med innføringen av de nye femårige grunnskolelærerutdanningene og skal primært bidra til kvalitetsutvikling og internasjonalisering av disse.

Programmet er finansiert av Kunnskapsdepartementet og er et ledd i gjennomføringen av regjeringens strategi "Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen".

Hvem kan søke?

Kun norske universiteter og høgskoler som tilbyr femårige grunnskolelærerutdanninger (GLU 1-7 og GLU 5-10) kan stå som søker. Andre lærerutdanninger kan inkluderes i prosjekter hvis de samlet sett bidrar til å heve kvaliteten i grunnskolelærerutdanningene.

Hva er formålet med NOTED?

Det overordnede målet med NOTED er å styrke kvaliteten i norsk lærerutdanning og bidra til en bedre norsk skole.

Programmet skal føre til:

  • økt kvalitet og internasjonalisering av studieprogrammer innenfor lærerutdanning i Norge
  • økt studentmobilitet innenfor rammen av strategiske partnerskap mellom lærerutdanningsinstitusjoner i Norge og i utlandet, inkludert mobilitet i tilknytning til praksis
  • økt ansattmobilitet innenfor rammen av strategiske partnerskap mellom lærerutdanningsinstitusjoner i Norge og i utlandet

Studentmobilitet er et kjerneelement i programmet. Alle prosjekter må inkludere planer for å øke studentmobiliteten, ikke bare innenfor prosjektperioden, men også på sikt.

Hvilke land kan det søkes om støtte til å samarbeide med?

Programmet har ingen geografiske avgrensinger eller prioriteringer og støtter samarbeid med lærerutdanningsinstitusjoner i alle land.