SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Students at risk

Students at risk

«Students at risk» er en prøveordning, som er initiert av norske studentorganisasjoner og UD. Ordningen skal gi utenlandske studentaktivister som blir nektet å gjennomføre sin utdanning i hjemlandet, en mulighet til å videreføre sine studier i Norge. Ordningen administreres av Senter for internasjonalisering av utdanning på vegne av Utenriksdepartementet.

Ordningen gjelder for studenter i land som er mottakere av offisiell utviklingsbistand (ODA), og som over tid aktivt og uten hensyn til egen sikkerhet har involvert seg til fremme for menneskerettigheter og demokratiutvikling. Det stilles også akademiske og språklige krav for opptak i ordningen.

For å delta i ordningen må kandidatene bli nominert av en av de institusjoner/ organisasjoner som er gitt nominasjonsrett. Disse institusjonene/organisasjonene er valgt ut fra deres tilknytning til menneskerettighetsfeltet. 

Nominerte kandidater må sende inn dokumentasjon på akademiske og språklige kvalifikasjoner, som valideres av Nasjonalt organ for kvalitetssikring i utdanning. Kvalifiserende kandidater vurderes så for opptak ved de enkelte deltagende høyere utdanningsinstitusjoner. 

Kandidater som får opptak mottar fullt stipend fra SIU, til dekning av kostnadene ved å studere i Norge.

For mer detaljert informasjon, vennligst ta kontakt med SIU (e-post: star@siu.no).