SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Ung lærer utforsker Montmatre i Paris

Utenlandslektorat

Utenlandslektorene er en viktig ressurs ved læresteder i utlandet som tilbyr norskundervisning og en viktig formidler av norsk språk og kultur. Lektorene jobber ved lærestedet i tidsbegrensede stillinger i minst ett år og underviser i norsk språk og litteratur.

Er du interessert i å undervise i norsk språk og litteratur ved et utenlandsk universitet? Her finner du informasjon om utenlandslektoratsordningen, hvordan det er å arbeide som utenlandslektor og hvilke lektoratstillinger som eventuelt er ledige. 

Utenlandslektorat i norsk språk og litteratur

Undervisning i norske emner som språk, litteratur, samfunn og kultur tilbys ved rundt 140 læresteder i 40 land verden over. Man antar at 5 - 6 000 studenter utenfor Norge studerer et norsk fag til enhver tid. De aller fleste som underviser i norske emner er lokalt ansatte lektorer, noen også rekruttert fra Norge.

Gjennom utenlandslektoratsordningen har Diku inngått avtaler med et utvalg læresteder om samarbeid vedrørende ansettelsen av en norsklektor. Lektorene er ansatt i tidsbegrensede stillinger ved lærestedet i utlandet, og Diku bistår i ansettelsesprosessen, samt yter et kompensasjonstilskudd til lektorene i tillegg til evt. også forsørgertillegg og flyttetilskudd.

Les mer om hvordan det er å arbeide som utenlandslektor.

.

- Det beste jeg noen gang har gjort, forteller Mirjam Berg Abrahamsen, utenlandslektor i Paris 2013-2015.

Læresteder i utlandet med utenlandslektorat 2015-2020:

I 2014 kunne utenlandske universitet søke SIU (Dikus forgjenger) om å få utenlandslektorat for perioden 2015-2020. Følgende læresteder ble opptatt i ordningen: 

Bulgaria:

Universitetet i Sofia

Polen:

Universitetet i Poznan

Universitetet i Gdansk

Frankrike:

Universitetet i Paris-Sorbonne

Russland:

Statsuniversitetet i Moskva (MGU)

Det nordlige arktiske føderale universitet i Arkhangelsk (NArFU)

Statsuniverstetet i St. Petersburg 

Murmansk arktiske statlige universitet

Romania:

Universitetet i Cluj - Napoca

Serbia:

Universitetet i Beograd

Italia:

Universitetet i Milano

Østerrike:

Universitetet i Wien

Kina:

Beijing Foreign Studies University (BFSU)

Tsjekkia:

Karlsuniversitetet i Praha

Litauen:

Universitetet i Vilnius

Ungarn:

ELTE-universitetet i Budapest

Neste utlysning av utenlandslektorat vil komme i 2019, og opptak vil gjelde for perioden 2020-2025.

Les mer om Norgeskunnskap i utlandet

Ordningen med utenlandslektorer inngår som en del av Ordningen for norgeskunnskap i utlandet, og forvaltes av DIku på vegne av Kunnskapsdepartementet (KD).