SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Studenter samarbeider på studentkantina

Eurasiaprogrammet

Eurasiaprogrammet støttar prosjektsamarbeid mellom institusjonar i Noreg og Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Kviterussland, Moldova, Tadsjikistan og Ukraina. 

Aktuelt - hva skjer?

Ny utlysning for toårige prosjekter (2019-2021)

Diku har publisert en utlysning for nye toårige prosjekter.

Søknadsfrist er 15.februar 2019 kl. 15:00 norsk tid.

Prosjekter kan søke om opp til 1.5 millioner NOK. Alle aktiviteter må avsluttes i juni 2021.

For mer informasjon, vennligst se utlysningstekst og guidelines nederst på denne siden.

Søknad sendes inn via Dikus søkerportal Espresso.

Se opptak av Dikus søkerwebinar 

Hoveddelen av informasjonen om Eurasiaprogrammet blir lagt ut på de engelskspråklige sidene.

Kontakt