SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Indiaprogrammet

Indiaprogrammet

Diku tildeler gjennom INCP-programmet prosjektmidler til norske høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å etablere samarbeid med institusjoner i India.

Det er for øyeblikket ingen åpen utlysning i dette programmet. 

Ny programperiode

Det arbeides med å få på plass en ny programperiode. Mer informasjon kommer i løpet av våren 2019.

Indo-Norwegian Cooperation Programme (INCP) 

Gjennom en samarbeidsavtale med University Grants Commission (UGC)  i India tildeler Diku prosjektmidler til norske høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å utvikle et utdanningssamarbeid med indiske institusjoner på master- og PhD-nivå.

Dette programmet er et ledd i oppfølgingen av Memorandum of Understanding (MOU) om utdanningssamarbeid mellom Norge og India.

Prosjektmidlene for samarbeid med India er fra norsk side finansiert av Utenriksdepartementet og administrert av Diku. Fra indisk side er samarbeidet finansiert av Indian Ministry of Human Resource Development og administrert av UGC. Midlene dekker aktiviteter i perioden 2014–2018.

Til sammen ble det tildelt omtrent 17 millioner kroner fra norsk og indisk side til samarbeidsprogrammet. Prosjekter med en norsk og en indisk partner kunne søke om opptil 400 000 kroner per år i støtte (totalt 1,2 millioner kroner for prosjektperioden).

Vil du vite mer om utdanningssamarbeid med India?

Se Dikus landsider for mer informasjon om høyere utdanning i India.

Diku har også utarbeidet to rapporter om utdanningssamarbeid med India:

Landrapport om India (2014)

Høyere utdanning i India: reformer og tendenser (2012)


Vedlegg og lenker

Kontakt


India - faktaside

flagg

Her kan du lese mer om utdanningssystemet i India:

India: forskning og utdanning

Her kan du lese mer om prosjektsamarbeid med India finansiert gjennom Dikus ordninger:

Prosjektkatalog