SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

INTPART - Globus

INTPART

Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon

Formålet er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt samarbeid. 

Aktuelt

  • Midler til nye INTPART-prosjekter vil bli lyst ut i løpet av våren 2019. Søknadsfrist er 25. september 2019. 
  • Delegasjonsreise til Kina - april 2018: Over 200 forskere og rektorer var i Beijing og Shanghai for å styrke samarbeidet med kinesiske institusjoner. I denne anledningen har Forskningsrådet og SiU lansert et nytt veikart for forsknings- og utdanningssamarbeid med Kina.

Veikart for forsknings- og utdanningssamarbeid med Kina 2018 - 2020 (PDF)

Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon (INTPART).

INTPART skal legge til rette for varige relasjoner med sterke fagmiljøer i de prioriterte landene Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA. 

Pilotprosjektet med et avgrenset beløp for næringsrettede samarbeid med kun Tyskland og Frankrike er viderført.

Programmet samadministreres av SIU og Norges Forskningsråd.

INTPART er ment å resultere i: 

  • Langsiktige internasjonale partnerskap mellom norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner og verdensledende internasjonale forsknings-grupper.
  • Opprettelse og institusjonalisering av felles kurs, seminar og utdanningsprogram.
  • Internasjonale fellesgrader.
  • Mobilitet av studenter og forskere samt strukturer som støtter dette.
  • Felles publikajoner mellom forskere og/eller studenter i partnerskapet.
  • Nye forskningssøknader
  • Samarbeid med arbeidsliv og innovasjonsrettede aktiviteter.

Tidligere utlysninger:

En kort sammendrag fra de ulike prosjekt kan finnes i Forskningsrådets Prosjektbank ved å skrive "INTPART" i søkefeltet.

INTPART-tildelingen i 2017

INTPART-tildelingen i 2016 

INTPART-tildelingen i 2015