SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Gruppebilde av programdeltakere på Fløien

NORPART

NORPART (Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation) støtter utdanningssamarbeid og studentmobilitet mellom utdanningsinstitusjoner i Norge og utviklingsland. 

Information in English about NORPART

NB: Hoveddelen av informasjonen om NORPART blir lagt ut på de engelskspråklige nettsidene, følg lenken ovenfor.

Behandling av søknader 2018

Se de engelskspråklige nettsidene for mer informasjon. 

Delegasjonsreise til Kina - april 2018

Over 200 forskere og rektorer var denne uken i Beijing og Shanghai for å styrke samarbeidet med kinesiske institusjoner. I denne anledningen har Forskningsrådet og SiU lansert et nytt veikart for forsknings- og utdanningssamarbeid med Kina.

Veikart for forsknings- og utdanningssamarbeid med Kina 2018 - 2020 (PDF)

Oppstartsrapport 2017

Les NORPART Start-up report 2017 her.

Første tildeling i NORPART

I 2016 ble 21 samarbeidsprosjekt tildelt støtte for perioden 2017-2021. Se mer informasjon på de engelskspråklige nettsidene.

Hva er formålet med NORPART?

Det overordnede målet med NORPART er å styrke kvaliteten i høyere utdanning i Norge og utviklingsland gjennom utdanningssamarbeid og gjensidig studentmobilitet. 

Programmet skal føre til:

  • styrkede partnerskap for utdanning og forskning mellom utviklingsland og Norge 
  • økt kvalitet og internasjonalisering av studieprogram ved deltakende institusjoner
  • økt mobilitet av studenter fra utviklingsland til Norge, inkludert mobilitet i tilknytning til praksis
  • økt mobilitet av studenter fra Norge til utviklingsland, inkludert mobilitet i tilknytning til praksis

NORPART støtter akademisk samarbeid og gjensidig studentmobilitet mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og partnerlandene, basert på felles akademiske interesser og strategiske prioriteringer hos institusjonene. Studentmobilitet gjennom akademiske partnerskap er et kjerneelement i programmet. Studentmobilitet fra partnerland til Norge vektlegges.