SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Gruppeleder gir veiledning til student

Partnerskapsprogram for Nord-Amerika

Programmet gir støtte til faglig fundert samarbeid, med sikte på langsiktige og institusjonelt forankrede samarbeidsrelasjoner med Canada og USA.

Aktuell utlysning

Diku lyser ut totalt 2 millioner kroner til toårige prosjekter i 2019 til samarbeid innen høyere utdanning med USA og Canada.

Universiteter og høyskoler kan søke om inntil 300 000 kroner per prosjekt til å etablere eller videreutvikle samarbeid med partnerinstitusjoner i USA og Canada. Ikke-akademiske partnere, for eksempel fra arbeids- og næringsliv, kan også inkluderes. 

Les mer om utlysningen her.

Søknadsfrist er 25. september klokken 12.00. 

Andre utlysninger

Diku vil lyse ut om lag 8 millioner kroner til 2-årige og 4-årige prosjekter gjennom Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika i 2020. For andre programmer som støtter samarbeid med USA og Canada, se også INTPART, InternAbroad og Globalink.  

Om programmet

Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika støtter samarbeid mellom Norge, USA og Canada, for å utvikle institusjonelt forankrede partnerskap av høy kvalitet. Sentrale målsettinger er økt samarbeid, økt kobling mellom forskning og utdanning, økt samarbeid med arbeids- og næringsliv og økt studentmobilitet.

Siden 2008 har 169 prosjekter fått støtte gjennom Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika. Programmet bidrar til utvikling og gjennomføring av felles utdanningsaktiviteter, som felles kurs, studieprogrammer og grader, utvikling av curriculum, sommerskoler, seminarer og workshops. Mobilitet av studenter og ansatte er også en sentral del av programmet. Søk i SIUs prosjektkatalog for mer informasjon om prosjekter som omfatter samarbeid med USA og Canada

Les mer her om partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika