SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Unge elever på fag- og yrkesopplæring jobber på kjøkkenet

Building Skills for Jobs

Building Skills for Jobs skal styrke fag- og yrkesopplæringen i utviklingsland. Målet er å gi opplæring i ferdigheter som etterspørres i arbeidsmarkedet, slik at flere får jobb.

Go to the English version of this page: Building Skills for Jobs on our English website

Styrker fag- og yrkesopplæringen i utviklingsland

Building Skills for Jobs er en ordning som er finansiert av Utenriksdepartementet, og som skal styrke fag- og yrkesopplæringen i utviklingsland. Ordningen forvaltes av Diku på oppdrag fra Norad, og målet er å gi opplæring i ferdigheter som etterspørres i arbeidsmarkedet, slik at flere får jobb. 

Våren 2018 ble det besluttet at det ikke kommer flere utlysninger på denne ordningen. Dikus oppgave videre blir å følge opp de ni prosjektene som har fått tildeling i de to utlysningene i 2016 og 2017. Prosjektene har en varighet på 3–5 år og vil bli avsluttet senest i 2021.

Prosjekter tildelt i utlysningene for 2016 og 2017

Prosjektnr. Søkerorganisasjon Prosjektnavn
BSFJ-2017/10050 CARE Norway Tajirika na Kilimo
BSFJ-2017/10074 The Salvation Army Norway, Iceland and the Faroes Vocational Training and Work Experience for employment in the hotel and hospitality sector for youths in Temeke Municipality
BSFJ-2017/10100 Norwegian Afghanistan Committee (NAC) Building skills for jobs in the private-care health sector in Afghanistan
BSFJ-2017/10112 Norwegian Church Aid (NCA) Building Skills for jobs - Afghanistan 2017
BSFJ-2017/10190 Basecamp Foundation Mara Conservancies Vocational Training Project
BSFJ-2016/10003 Norwegian Association of Disabled (NAD) Skills for Resilience: Educating young, independent and climate smart smallholder farmers in Malawi
BSFJ-2016/10052 Caritas Norway Farming jobs - Building skills on Aquaculture/Fish-Farming in Uganda
BSFJ-2016/10053 Flora Upper Secondary School (FUSS) The vocational entrepreneurs of Nkhotakota
BSFJ-2016/10059 Confederation of Norwegian Enterprise (NHO) Vocational skills for Vietnamese aquaculture industry

For mer informasjon om prosjektene, se Dikus prosjektkatalog.