SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Sommerskole i Tyskland

Stipend for å delta på sommerkurs i Tyskland

Forbundsrepublikken Tyskland tilbyr hvert år flere stipend  til norske elever som er interessert i tysk språk og kultur.

Norske elever kan søke om stipend for å delta på studieopphold eller sommerkurs i Tyskland.

Studieopphold «Internationales Preisträgerprogramm»

"Internationales Preisträgerprogram" er et studieopphold for elever som har utmerket seg i tyskundervisningen. Fem norske elever tildeles et stipend for et fire ukers opphold i Tyskland. Stipendet dekker reisen tur/retur Oslo-Tyskland og oppholdet i Tyskland. Stipendet dekker også et språkkurs, en rundreise i Tyskland og opphold i tyske vertsfamilier. Studieoppholdet foregår fra 20. juni til 22. juli 2019.

Sommerkurs «Deutschland Plus»

„Deutschland Plus“ er et sommerkurs for elever som ønsker å videreutvikle sine kunnskaper om tysk språk og kultur. Kurset varer i tre uker og 12 norske elever får muligheten til å delta. Elever som tildeles stipend, får dekket oppholdet i Tyskland og reisen tur/retur Oslo-Tyskland. Kurset er lagt til en tysk skole og de norske elevene bor hos tyske vertsfamilier. En norsk følgelærer vil reise sammen med de norske elevene. Sommerkurset holdes fra 15. juni til 04. juli 2019 i Lilienthal og Berlin.

Hvem kan søke?

Elever i videregående skole som har gode tyskkunnskaper (tilsvarende tysk nivå 2). Elevene som søker, må ikke ha fylt 18 år før sommerkursets slutt.

Hvordan søke?

Søknader skal skrives på arrangørens skjemaer. Skjemaet publiserers på denne siden når utlysningen har kommet. Elevene sender søknadene sine med tilhørende vedlegg til post@diku.no med "Stipend for sommerkurs i Tyskland" i emnefeltet. Dersom du foretrekker det, kan søknaden også sendes inn som brevpost til Diku, Postboks 1093, 5809 Bergen.

Søknadsfrist er 10. april 2019.

Sommerskole i Tyskland

Sommerskole for elever i Tyskland

Les om Maren som dro på sommerskole i Tyskland  


Studier i Tyskland

Har du lyst å studere i Tyskland?

Les mer på utdanningiverden.no


Samleside for Erasmus+