SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Unge elever på togstasjonen

Godkjenning av utvekslingsorganisasjoner

Utvekslingsorganisasjoner kan søke om godkjenning slik at elever som reiser på utveksling gjennom organisasjonen kan ha rett til utdanningsstøtte gjennom Lånekassen.

Utvekslingsorganisasjoner som ønsker godkjenning for utdanningsstøtte sender søknad til SIU. Søknadsfrist er 1. oktober for godkjenning fra og med neste hele undervisningsår.

Informasjon om vilkår for godkjenning, finner du i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte.

Informasjon om utfylling av søknad og lenke til søknadsskjema finner du under Søknad i menyen til venstre.

Godkjenningsperiode

Godkjenningen av en utvekslingsorganisasjon for utdanningsstøtte har en varighet på tre år. Et vedtak fra SIU om godkjenning av en utvekslingsorganisasjon gjelder for førstkommende hele undervisningsår og de to påfølgende undervisningsårene.

Utvekslingsorganisasjoner som er godkjent må søke om ny godkjenning innen 1. oktober det året godkjenningsperioden utløper. Organisasjoner som ikke har søkt om godkjenning innen fristen, mister godkjenningen for utdanningsstøtte fra og med neste undervisningsår.  

Godkjente utvekslingsorganisasjoner

Liste over godkjente utvekslingsorganisasjoner finner du i menyen til venstre.

Kontakt


Reis ut på videregående opplæring

Er du selvstendig og eventyrlysten? Enten du går på studieforberedende eller yrkesfag, er det flere veier til et kortere eller lengre opphold i utlandet.

Sjekk mulighetene på utdanningiverden.no