SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Unge elever ved inngangen til en skole i Frankrike

Samarbeid med land i Europa

Det finnes en rekke tiltak som legger til rette for samarbeid med våre naboland i Norden og andre land i Europa, uavhengig av EUs utdanningsprogram. Støtteordningene spenner over alle utdanningsnivå og favner både samarbeid på institusjonsnivå og tiltak for enkeltpersoner.

EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene kan norske utdanningsinstitusjoner samarbeide med institusjoner i de landene som representerer mottakersiden i programmet. EEA Grants/Norway Grants omfatter støtte og samarbeid på en rekke områder.

Les mer
Gjør Det!

Gjør Det! er et mobilitetsprogram for fag- og yrkesopplæring rettet mot Tyskland. Hensikten med programmet er å gi norske lærlinger og elever et praksisopphold ved en relevant skole eller bedrift i Tyskland for å skape innsikt i tysk arbeidsliv og kultur, styrke partnerskap mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv i Tyskland og Norge, og øke allmennkunnskapen om Tyskland.

Les mer
Informasjon om fag- og yrkesopplæring

ReferNet er et europeisk nettverk av EUs medlemsland, Norge og Island. Nettverket samler inn og sprer informasjon om fag- og yrkesopplæringen i landene.

Les mer
Nordplus Horisontal

Nordplus horisontal støtter prosjekt- og nettverksamarbeid mellom utdanningsinstitusjoner innenfor ulike sektorer i Norden og Baltikum.

Frist for levering av søknader er 1. februar 2019 klokken 23.59.

Les mer
Nordplus Junior

Gjennom Nordplus junior kan barnehager, grunnskoler, videregående skoler og fagskoler få støtte til samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner i Norden og Baltikum.

Frist for levering av søknader er 1. februar 2019 klokken 23.59.

Les mer
Nordplus Nordiske språk

Barn og unge i Norden bør kunne forstå hverandres språk. Nordplus Nordiske språk er finansiert av Nordisk Ministerråd.

Frist for levering av søknader er 1. februar 2019 klokken 23.59.

Les mer
Språkassistenter

Skoler kan få støtte i form av å være vertsskole for en språkassistent. Ordningen gir mulighet til norske elever til å høre uttale fra lokale språkassistenter. Siden 2017 er det mulig å søke om tyske språkassistenter i tillegg til fransk og spansk.

Les mer