SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Gutt med verktøy

Gjør Det!

Gjør Det! er et mobilitetsprogram for fag- og yrkesopplæring rettet mot Tyskland. Hensikten med programmet er å gi norske lærlinger og elever et praksisopphold ved en relevant skole eller bedrift i Tyskland for å skape innsikt i tysk arbeidsliv og kultur, styrke partnerskap mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv i Tyskland og Norge, og øke allmennkunnskapen om Tyskland.

Gjør Det! er mobilitetsprogrammet som skal bidra til tre ting: styrke fag- og yrkesopplæringen, styrke båndene til Tyskland, og senke terskelen for å komme i gang med internasjonale prosjekt.

Hva kan du bruke Gjør Det! til?

  • Reis på forberedende besøk til Tyskland for å planlegge
  • Send elevene eller lærlingene til Tyskland fra 2 til 12 uker
  • Gjennomfør deler av YFF i en tysk bedrift
  • Ta deler av læretiden i en tysk bedrift
  • Få språkopplæring - lær språket til Norges viktigste handelspartner
  • NYTT FRA 2017: Søk om støtte til følgepersoner for elever som drar til Tyskland gjennom et godkjent samarbeidsprogram

Eksempel: praksisplass hos Liebherr

Les om elektrofaglærlinger fra norske videregående skoler som har praksis hos Liebherr i Kempten, Tyskland:

Norsk-tysk samarbeid innen elektrofag

Hvem kan søke?

Alle norske videregående skoler, opplæringskontor, andre opplæringsinstitusjoner og bedrifter kan søke på vegne av sine lærlinger og elever i fag- og yrkesopplæring. Elever sendes ofte ut to til tre uker i forbindelse med Yrkesfaglig fordypning (YFF). Lærlinger sendes gjerne ut i litt lengre perioder.

Nye søkere prioriteres, da noe av hensikten med Gjør Det! er å bidra til at nye institusjoner kommer i gang med internasjonale prosjekt.

Hvordan søke?

Forberedende besøk

I Gjør Det! kan du søke om midler til forberedende besøk, en eksklusiv mulighet som gjør det lettere å opprette en god dialog med partnerorganisasjonen, og et godt program for elevene og lærlingene. Du kan søke om støtte for en eller to personer (5 000 eller 10 000 kroner) for å treffe en potensiell partner. Her er det løpende søknadsfrist, men søk i god tid før du planlegger å reise.

Prosjektstøtte

Du kan søke om midler til å sende ut dine elever og/eller lærlinger, samt følgepersoner. Du får støtte til reise og opphold, samt støtte til forberedelse av deltakerne og administrasjon. Her finner du mer informasjon om søknadsprosessen for Gjør det! Fristen for prosjektsøknader er 1. juni hvert år. For tips til europeiske verktøy for mobilitet i fag- og yrkesopplæring, kan du se ECVET Toolkit. Bruk gjerne Europass Mobilitet til å beskrive den kompetansen lærlinger/elever har tilegnet seg gjennom et utdannings- eller opplæringsopphold i et annet europeisk land.

Støtte til følgepersoner for elever som deltar i godkjent samarbeidsprogram

Fra 2017 kan skoler som har et godkjent samarbeidsprogram for fag- og yrkesfag til Tyskland søke om Gjør det!-midler til følgepersoner for disse elevene. Samarbeidsprogrammet er en ordning som utløser Lånekassestøtte til elevene som deltar. For å søke om følgepersoner til denne gruppen må du på forhånd ha fått godkjent et samarbeidsprogram for elever i fag- og yrkesopplæring, og partneren må være tysk. Les mer om samarbeidsprogrammet her.

Gjør det! er finansiert av Kunnskapsdepartementet (KD), og programoperatør er SIU.


Vedlegg og lenker