SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Gutt med verktøy

Gjør Det!

Gjør Det! er et mobilitetsprogram for fag- og yrkesopplæring rettet mot Tyskland. Hensikten med programmet er å gi norske lærlinger og elever et praksisopphold ved en relevant skole eller bedrift i Tyskland for å skape innsikt i tysk arbeidsliv og kultur, styrke partnerskap mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv i Tyskland og Norge, og øke allmennkunnskapen om Tyskland.

Forberedende besøk

Forberedende besøk er et tiltak som skal bidra til at opplæringsinstitusjoner i fag- og yrkesopplæringen skal bli i stand til å sende inn en prosjektsøknad til Gjør det! eller et annet mobilitetsprogram for fag- og yrkesopplæringen. Kriteriet er at prosjektet retter seg mot Tyskland og fag- og yrkesopplæring. Et forberedende besøk gir en ypperlig anledning til å møte en potensiell samarbeidspartner for å se på fasilitetene, diskutere opplæring, og lage avtaler. Det kan være spesielt gunstig for deg som ønsker å komme i gang med et internasjonalt samarbeidsprosjekt, men kan også brukes til å videreutvikle et eksisterende samarbeid.

Søknadsfrist: 31.12.2018

Du kan søke om forberedende besøk når som helst - evaluering av søknader gjøres kontinuerlig. Søknadsskjema til Gjør Det! forberedende besøk finner du her.

Søknaden må sendes inn før besøket skal gjennomføres, og vi oppfordrer deg å sende inn søknaden senest en måned før planlagt reise. Merk at det er institusjonen din som må stå som søker, og søknaden må være forankret hos institusjonens leder.

Du kan søke om tilskudd til reise og opphold for en eller to personer. Tilskuddet gis som sekkebeløp på NOK 5.000 per person og utbetales etterskuddsvis. Betingelsene for å motta tilskuddet er at vi mottar dokumentasjon på at reisen har funnet sted i samsvar med søknaden, for eksempel kopier av boardingkort. Merk at dokumentasjonen må vise hvem som har reist, når, og at reisen faktisk er gjennomført (kvittering på bestilt reise er derfor ikke godt nok).

Det skal sendes inn en sluttrapport senest 1 (én) måned etter at det forberedende besøket er avsluttet. Rapporten sendes inn gjennom Espresso.


Vedlegg og lenker