SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Gutt med verktøy

Gjør Det!

Gjør Det! er et mobilitetsprogram for fag- og yrkesopplæring rettet mot Tyskland. Hensikten med programmet er å gi norske lærlinger og elever et praksisopphold ved en relevant skole eller bedrift i Tyskland for å skape innsikt i tysk arbeidsliv og kultur, styrke partnerskap mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv i Tyskland og Norge, og øke allmennkunnskapen om Tyskland.

Rapportering

Det skal sendes inn en sluttrapport via Espresso senest én måned etter at siste elev/lærling er kommet hjem. 

Sluttrapportering

Sluttrapportskjema finner du i Espresso under "Mine oppgaver". Pass på at du svarer på alle spørsmål i rapporten. Legg gjerne ved noen deltakerrapporter og medieoppslag (om det finnes).

Obligatoriske vedlegg

Du skal laste opp dokumentasjon på gjennomført mobilitet. Godkjent dokumentasjon er boarding-kort, skriftlig dokumentasjon fra mottakerbedriften eller lignende. Det er viktig at denne dokumentasjonen viser hvem som har deltatt, samt hvor lenge oppholdet varte. 

Vedleggene lastes opp i Espresso før innsending av rapporten. Bilag utover dette skal ikke sendes til SIU.

Behandling av rapporten

SIU evaluerer rapporten og utbetaler restbeløpet på maksimalt 20 % når rapporten er godkjent. Vi gjør oppmerksom på at SIU står fritt i å bruke eller publisere rapporten eller deler av rapporten.


Vedlegg og lenker