SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Gutt med verktøy

Gjør Det!

Gjør Det! er et mobilitetsprogram for fag- og yrkesopplæring rettet mot Tyskland. Hensikten med programmet er å gi norske lærlinger og elever et praksisopphold ved en relevant skole eller bedrift i Tyskland for å skape innsikt i tysk arbeidsliv og kultur, styrke partnerskap mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv i Tyskland og Norge, og øke allmennkunnskapen om Tyskland.

Satser for Gjør Det!

Alle tilskudd i Gjør Det! utbetales som sekkebeløp. Dette betyr at man ikke skal føre detaljert regnskap med alle bilag, men bare dokumentere at oppholdet er gjennomført i tråd med søknaden (boardingkort, bekreftelse fra mottakerorganisasjon e.l.). 

Følgende satser gjelder for Gjør det!

  • Reise: NOK 4 000 per elev/lærling/følgeperson (opptil NOK 5 000 for elever/lærlinger fra de tre nordligste fylkene).
  • Opphold: NOK 3 000 per elev/lærling/følgeperson per uke.
  • Administrasjon og forberedelser (Språklige, kulturelle og pedagogiske):NOK 1200 per elev/lærling.

Følgepersoner kan få det samme for reise og opphold som elevene/lærlingene. Følgepersonene kan ikke få midler til språklige, kulturelle og pedagogiske forberedelser samt administrasjon/forsikringer. Følgepersonen(e)s rolle og funksjon beskrives i søknaden. Det er ingen minimums lengde på opphold for følgepersoner. Når mindreårige elever sendes ut er det vanlig å ha med følgeperson hele tiden dersom man ikke har en lokal representant som kan følge dem tett opp.

Tilskudd vil bli utbetalt senest 45 dager etter at kontrakten er signert og returnert til SIU med bankopplysninger. SIU vil da utbetale 80 % av det totale bevilgede beløpet. Resten av tilskuddet utbetales etter at sluttrapport og regnskap er innsendt og godkjent.


Vedlegg og lenker