SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Gutt med verktøy

Gjør Det!

Gjør Det! er et mobilitetsprogram for fag- og yrkesopplæring rettet mot Tyskland. Hensikten med programmet er å gi norske lærlinger og elever et praksisopphold ved en relevant skole eller bedrift i Tyskland for å skape innsikt i tysk arbeidsliv og kultur, styrke partnerskap mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv i Tyskland og Norge, og øke allmennkunnskapen om Tyskland.

Søknad

Det er én søknadsfrist i året: 1. juni klokken 12:00. Søknad og vedlegg skal sendes inn elektronisk i Espresso.

Utplasseringsperioden er fra 1. august i tildelingsåret til 30. juni året etter.

Søknadsfrist: 01.06.2019

Forutsetninger for søknader

 • Kun en søknad per institusjon. 
 • Samarbeidsavtale må være undertegnet av begge parter (sendes inn sammen med søknaden).
 • Oppholdet må være del av det godkjente utdanningsløpet.
 • Varighet: minst 2 uker, maks. 12 uker. For opphold på 2 uker er det avgjørende at det blir minimum 10 fulle arbeidsdager. Reisetid kan ikke inngå som en del av en full arbeidsdag. Dersom det rapporteres om mindre enn 10 fulle arbeidsdager, vil prosjektet miste støtten i sin helhet.
 • Praksisopphold, dvs. hovedsakelig utplassering i bedrifter (unntatt for instruktøropphold).
 • NYTT AV 2017: Sender du elever til Tyskland gjennom et godkjent samarbeidsprogram (Godkjenning av samarbeidsprogram), kan du søke Gjør det! om følgepersoner til deltakerne i samarbeidsprogrammet. Et godkjent samarbeidsprogram innebærer at elevene får Lånekassestøtte til praksisopphold i utlandet. Støtte til følgepersoner kan bare gis dersom deltakerne er elever i fag- og yrkesopplæring og skal ha praksis i Tyskland.

Søknadsskjema

Søknad og vedlegg skal kun sendes inn elektronisk i Espresso

 1. Gå inn på Espresso.
 2. Klikk på Registrering, og fyll ut Brukerregistrering.
 3. Logg deg på og velg Gjør det!-programmet.
 4. Les alle spørsmål i søknaden nøye.
 5. Husk å lagre underveis. Du kan logge deg av og fortsette med søknaden på et senere tidspunkt helt til du er fornøyd med innholdet.

Obligatoriske vedlegg

 1. Samarbeidsavtale som er undertegnet av begge parter (gjelder ikke for institusjoner med godkjent samarbeidsprogram (Godkjenning av samarbeidsprogram), som kun skal søke om støtte til følgepersoner). 

Vedlegg lastes opp i søknadsskjemaet.

Behandling av søknaden

SIU behandler søknadene og fastsetter stipendenes størrelse ut fra fastsatte kriterier. Søkerne vil få tilbakemelding om tildeling eller avslag innen to måneder etter utløpt søknadsfrist.