SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Elever på fag- og yrkesopplæring prosessteknikk

Informasjon om fag- og yrkesopplæring

ReferNet er et europeisk nettverk av EUs medlemsland, Norge og Island. Nettverket samler inn og sprer informasjon om fag- og yrkesopplæringen i landene.

Aktuelt

Rapporter, studier og orienteringer om fag- og yrkesopplæring i Europa.

ReferNet i Norge

Nettverket samler informasjon om fag- og yrkesopplæringen i landene. Europakommisjonen bruker informasjonen til å utvikle og implementere europeisk politikk på feltet. Norge deltar i nettverket på lik linje med medlemsland i EU.

Senter for internasjonalisering av utdanning ivaretar oppgaven med å samle inn informasjon, vurdere og rapportere om norske utviklingstrekk innen fag- og yrkesopplæringen rettet mot et europeisk publikum.

For å få innspill i arbeidet,vil vi opprette et nettverk bestående av sentrale aktører fra myndighetene, partene i arbeidslivet og fag- og yrkesopplæringen i Norge.

Nettstedet "Skills Panorama" inneholder store mengder data og statistikk om det europeiske jobbmarkedet.

ReferNets produkter

Les mer om: VET in Europe Norway, Policyrapport, Spotlights, Tematiske artikler og nasjonale nyhetssaker