SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Tre barn leker med en drage

Nordplus Junior

Gjennom Nordplus junior kan barnehager, grunnskoler, videregående skoler og fagskoler få støtte til samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner i Norden og Baltikum.

Frist for levering av søknader er 1. februar 2019 klokken 23.59.

Nordplus junior er Nordisk ministerråds utdanningsprogram for støtte til samarbeid innenfor barnehage- og skolesektoren i Norden og Baltikum.

Programmet gir for eksempel støtte til mobilitet for elever og lærere, samt prosjekt- og nettverkssamarbeid.

Målet til Nordplus junior er å styrke og utvikle samarbeid, samt å skape nettverk av barnehager, grunnskoler og videregående skoler fra de deltakende landene. Dette vil føre til en økt utvikling av kvalitet og fornyelse i sektoren.

Forberedende besøk

Innenfor Nordplus Junior kan du nå søke støtte til forberedende besøk. Søknadsfristen er 1. oktober 2018
Formålet med det forberedende besøket er å gi deltakerne mulighet for å møtes og planlegge et fremtidig prosjektsamarbeid som kan sendes inn til hovedsøknadsfristen i februar 2019 (egen utlysning kommer).
Barnehager, grunnskoler, videregående skoler og fagskoler kan søke om tilskudd til forberedende besøk til Nordplus Junior. Minst to skoler / institusjoner fra minst to forskjellige Nordplus-land må delta i søknaden. Møtet skal skje mellom datoen for tilskudd og slutten av skoleåret 2018/19. Et forberedende besøk kan vare i maksimalt fem dager, inkludert reise. Tilskuddet måles på grunnlag av faste satser og ingen budsjett skal sendes. Søknader må sendes elektronisk via Espresso. Mer informasjon om forberedende besøk finnes på www.nordplusonline.org

Hvem kan delta?

Elever, lærere og annet pedagogisk personell innenfor barnehager, grunnskoler og videregående skoler kan delta. Andre organisasjoner eller institusjoner, som jobber med utdanning innenfor skolen i Norden og Baltikum, kan også delta i programmet.

Hvordan søke?

Søknader leveres elektronisk gjennom Dikus søknadssystem Espresso. På nettportalen til Nordplus er all informasjonen om Nordplus samlet. Her finner du også utfyllende informasjon om Nordplus junior.

Elever og lærlinger må forhøre seg ved egen institusjon om muligheter for utveksling gjennom Nordplus-programmet.

Frist for levering av søknader er 1. februar 2019 klokken 23.59.