SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Tre barn leker på gresset

Nordplus Nordiske språk

Barn og unge i Norden bør kunne forstå hverandres språk. Nordplus Nordiske språk er finansiert av Nordisk Ministerråd.

Frist for levering av søknader er 1. februar 2019 klokken 23.59.

Nordplus Nordiske språk skal bidra til å styrke språkforståelsen i Norden.

Hensikten er:

  •  å støtte aktiviteter som fremmer forståelse og bruk av de nordiske språkene blant unge, primært dansk, norsk og svensk.
  • utvikling av undervisningsmateriale og strategier for å fremme kunnskap og bruk av de nordiske språkene i undervisning på alle utdanningsnivå. 

Institusjoner og organisasjoner kan søke tilskudd til etablering av nettverk med aktører innenfor språkfeltet eller prosjektsamarbeid om nordiske språk. Aktivitetene som kan støttes inkluderer nabospråksinnlæring i skolen, samarbeid om læreplanutvikling om nordiske språks plass i skolesystemene, allment opplysningsarbeid, konferanser, kurs, publikasjoner, språkteknologiske prosjekter, utvikling og utgivelse av læremidler og undervisningsmaterialer samt andre aktiviteter som fokuserer på å utvikle og forbedre pedagogiske og didaktiske metoder.

Hvem kan delta?

Alle nordiske og baltiske institusjoner, private og offentlige organisasjoner og virksomheter som jobber innenfor det nordiske språkområdet. Søknaden må skrives på dansk, norsk, svensk, eller engelsk og ha et solid pedagogisk grunnlag. Det må være minimum 2 partnere som samarbeider om språkprosjektet. Se Nordplus Håndbok under vedlegg for flere detaljer.

Forberedende besøk

Innenfor Norplus Nordiske språk kan du nå søke støtte til forberedende besøk.

Søknadsfrist er 15. november 2018 (utsatt søknadsfrist).

Formålet med det forberedende besøket er å gi deltakerne mulighet for å møtes og planlegge et fremtidig prosjektsamarbeid som kan sendes inn til hovedsøknadsfristen i februar 2019 (egen utlysning kommer). Alle institusjoner som jobber med nordiske språk kan søke om tilskudd til forberedende besøk til Nordplus Nordiske språk. Minst to institusjoner fra minst to forskjellige Nordplus-land må delta i søknaden. Møtet skal skje mellom datoen for tilskudd og slutten av skoleåret 2018/19. Et forberedende besøk kan vare i maksimalt fem dager, inkludert reise. Tilskuddet måles på grunnlag av faste satser og ingen budsjett skal sendes. Søknader må sendes elektronisk via Espresso. Mer informasjon om forberedende besøk finnes på www.nordplusonline.org

Hvordan søke?

Søknader leveres elektronisk gjennom Dikus søknadssystem Espresso. For mer informasjon om programmet, se hjemmesiden til Nordplus.

 

Publikasjoner

Håndbok: Internasjonalt samarbeid i grunnopplæringen


Kontakt


Nordplus Nordic Languages Programme

The Programme supports activities aimed at strengthening the Nordic neighbouring languages, and promoting knowledge about Nordic cultures, languages and ways of life.
Nordplus Nordic Languages Programme